درخواست خدمت از مدیریت فاوا دانشگاه

فاوا مرکز بهداشت بجنورد 2915 مورد
يكشنبه 14 مرداد 1397 155 مورد

ادارات زیرمجموعه

اداره آمار

اداره زیرساخت و شبکه

اداره پشتیبانی و نرم افزار

تیم تحقیق و توسعه

سالنامه آماری دانشگاه

مشاهده اطلاعات بیشتر

دسترسی های سریع

سامانه ها

فرایند ها

مستندات

شورا و کمیته

شرح وظایف

RFP

فرم ها

آنکالی

سپاس

صورتجلسات

ارزیابی شاخص ها

راهنمای استخدام کارشناس فاوا

لیست نرم افزار های مجاز جهت نصب

نتایج ارزیابی عملکرد

دستورالعمل ها

دستاورد ها

درباره ما

تاریخچه

اطلاعات بیشتر گالری تصاویر

ویدئو معرفی

مأموریت های ویژه

همکاران

دوره های آموزشی

رنکینگ پرسنل فاوا

1. مرتضی کرامتی مسئول فاوا واحد(64245)
510
1
2420
61075
240
2. سیما حسینی معصوم مسئول فاوا واحد(30055)
105
125
1940
26625
1260
3. سمیرا حسینی مسئول فاوا واحد(18275)
1020
1
2800
14455
1
4. سعید جوادی مسئول اداره نرم افزار و پشتیبانی(16970)
1530
250
4700
9650
840
5. احسان حاتمی کارشناس فاوا ستاد(16237.1)
2115
1
2700
11255
167.1
6. فرشید خواجه پور مسئول فاوا واحد(15630)
180
1
2400
13050
1
7. فرشته سرایدار مسئول فاوا واحد(13775)
240
125
1540
11750
120
8. شبنم حصاری معاون اجرایی فاوا(13100)
1740
650
6200
2830
1680
9. مهدی جوارشی مسئول فاوا واحد(13060)
1
1
1700
8600
2760
10. مهدی قاسم پور مسئول فاوا واحد(12415)
60
125
1660
10150
420
نمایش همه موارد
11. قاسم راستینه مسئول فاوا معاونت درمان(11752)
1665
125
3200
6975
1
12. بابک شهسوار کارشناس فاوا ستاد(11730)
75
1
3200
7855
600
13. میلاد قاضی زاده مسئول اداره تحقیق و توسعه(11325)
705
2500
4800
1580
1740
14. هوشنگ شکیبا کارشناس فاوا واحد(10995)
1
1
1440
8175
1380
15. پریزاد مهوش کارشناس فاوا واحد(10710)
60
1
1810
8780
60
16. سید حسین حسینی فرد مسئول فاوا واحد(9905)
1
1
1780
6025
2100
17. حامد ره آموز معاون امنیت فاوا(9540)
30
125
6000
2305
1080
18. مجتبی حقیقت پناه کارشناس فاوا واحد(9515)
1
375
960
7400
780
19. بابک قهرمانی مسئول اداره آمار(9120)
315
2500
4200
1925
180
20. سید حسن هاشمی کارشناس فاوا ستاد(8015)
420
125
2620
3950
900
21. سید محمد سیدی مسئول فاوا واحد(7290)
1
125
1440
2125
3600
22. احمد باقری پهلوانلو مسئول اداره شبکه و زیرساخت(6915)
1
1
4700
1675
540
23. سمیه صفایی کارشناس فاوا ستاد(6855)
690
1
1
5625
540
24. مریم امامی مسئول فاوا واحد(6515)
1
1
2040
4475
1
25. سمیه کاویانی کارشناس فاوا واحد(6370)
1
125
1320
4925
1
26. یاسر خسروشاه مسئول فاوا واحد(6320)
105
1
1
5855
360
27. علیرضا حسن زاده مسئول فاوا واحد(6210)
1
1
2410
3800
1
28. پریا رحمانی مسئول فاوا واحد(5065)
1
1
2240
2825
1
29. حسین نگاری کارشناس فاوا واحد(4865)
1
1
1320
3425
120
30. سیدجعفر فخرطه مسئول فاوا واحد(3505)
15
1
2240
1250
1
31. حسین مهری مسئول فاوا واحد(3345)
15
1
2380
950
1
32. کریم نشاط مسئول فاوا واحد(3070)
1
1
2360
650
60
33. رعنا رضایی مسئول فاوا واحد(3050)
1
1
2400
650
1
34. ام کلثوم آلخانیان مسئول فاوا واحد(2865)
375
1
1840
650
1
35. مهدی امجدی مسئول فاوا واحد(2650.6)
1
125
1780
1375
1
36. صادق با نژاد کارشناس فاوا واحد(2475)
1
375
2100
1
1
37. مجید سیاوشی مسئول فاوا واحد(2380)
1
125
1780
475
1
38. بهمن پناه کارشناس فاوا واحد(2355)
1
375
1980
1
1
39. احسان یزدی زاده کارشناس فاوا واحد(2355)
1
375
1980
1
1
40. فاطمه حاتمی مسئول فاوا واحد(1345)
30
1
150
925
240
41. مهدی یزدانی کارشناس فاوا واحد(1200)
1
1
1200
1
1

دستور العمل

اطلاعات تماس

بجنورد، بلوار دولت
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
کد پستی : 75516-94149
پست الکترونیکی : itc@nkums.ac.ir
تعداد افراد بر خط
تعداد بازدید های امروز
تعداد بازدید های دیروز
تعداد بازدید های هفته
تعداد بازدید های کل
پر بازدید ترین روز