درخواست خدمت از مدیریت فاوا دانشگاه

فاوا مرکز بهداشت بجنورد 3537 مورد
يكشنبه 14 مرداد 1397 155 مورد

ادارات زیرمجموعه

اداره آمار

اداره زیرساخت و شبکه

اداره پشتیبانی و نرم افزار

تیم تحقیق و توسعه

سالنامه آماری دانشگاه

مشاهده اطلاعات بیشتر

دسترسی های سریع

سامانه ها

فرایند ها

مستندات

شورا و کمیته

شرح وظایف

RFP

فرم ها

آنکالی

سپاس

صورتجلسات

ارزیابی شاخص ها

راهنمای استخدام کارشناس فاوا

لیست نرم افزار های مجاز جهت نصب

نتایج ارزیابی عملکرد

دستورالعمل ها

دستاورد ها

درباره ما

تاریخچه

اطلاعات بیشتر گالری تصاویر

ویدئو معرفی

مأموریت های ویژه

همکاران

دوره های آموزشی

رنکینگ پرسنل فاوا

1. سمیرا حسینی مسئول فاوا واحد(3115)
105
1
40
2550
420
2. نرگس پورجعفر کارشناس فاوا ستاد(3035.63)
390
1
65.63
1200
1380
3. مرتضی کرامتی مسئول فاوا واحد(2935.63)
1
1
325.63
2550
60
4. سیما حسینی معصوم مسئول فاوا واحد(2935.25)
1
1
35.25
2900
1
5. ژاله اشرف کارشناس فاوا ستاد(2886.25)
180
1
46.25
1400
1260
6. سید محمد سیدی مسئول فاوا واحد(2760.88)
1
1
30.88
450
2280
7. قاسم راستینه مسئول فاوا واحد(2725.25)
1
1
35.25
2150
540
8. احسان حاتمی کارشناس فاوا ستاد(2621.25)
150
1
61.25
1330
1080
9. سمیه صفایی کارشناس فاوا ستاد(2548.75)
1
25
33.75
1650
840
10. هوشنگ شکیبا کارشناس فاوا واحد(2455.63)
1
1
25.63
2250
180
نمایش همه موارد
11. سمیه کاویانی کارشناس فاوا واحد(2349.13)
1
1
24.13
2325
1
12. کریم نشاط مسئول فاوا واحد(2210)
1
1
320
450
1440
13. بابک شهسوار کارشناس فاوا ستاد(2182.5)
1
10
22.5
950
1200
14. حامد ره آموز معاون امنیت فاوا(2150)
1
50
100
1100
900
15. سید حسین حسینی فر مسئول فاوا واحد(1818.13)
1
1
33.13
825
960
16. فرشته سرایدار مسئول فاوا واحد(1297.38)
1
1
32.38
1025
240
17. سید حسن هاشمی کارشناس فاوا ستاد(1289.25)
75
1
29.25
525
660
18. فرشید خواجه پور مسئول فاوا واحد(1120.63)
1
1
35.63
725
360
19. فاطمه حاتمی مسئول فاوا واحد(1023.25)
1
1
28.25
875
120
20. محمد فخاری کارشناس فاوا واحد(815)
1
1
240
575
1
21. حسین نگاری کارشناس فاوا واحد(797.5)
1
1
22.5
775
1
22. صادق با نژاد کارشناس فاوا واحد(775.88)
1
1
25.88
450
300
23. مریم امامی مسئول فاوا واحد(775.5)
1
1
200.5
575
1
24. حسین مهری مسئول فاوا واحد(756.25)
1
1
281.25
475
1
25. پریزاد مهوش کارشناس فاوا واحد(708.25)
30
1
28.25
650
1
26. صمد حسن پور مسئول فاوا واحد(675)
1
1
200
475
1
27. ام کلثوم آلخانیان مسئول فاوا واحد(650.63)
1
1
200.63
450
1
28. مهدی جوارشی مسئول فاوا واحد(646.25)
1
1
16.25
450
180
29. مهدی قاسم پور مسئول فاوا معاونت درمان(586.25)
45
1
41.25
500
1
30. فاطمه گلی کارشناس فاوا ستاد(563.76)
1
40
48.76
475
1
31. یاسر خسروشاه مسئول فاوا واحد(530.38)
1
1
30.38
500
1
32. پریا رحمانی مسئول فاوا واحد(528.13)
1
1
28.13
500
1
33. مجید سیاوشی مسئول فاوا واحد(510.25)
1
1
35.25
475
1
34. مهدی امجدی مسئول فاوا واحد(485.25)
1
1
35.25
450
1
35. سمانه مومنی کارشناس فاوا ستاد(481.25)
1
1
31.25
450
1
36. رعنا رضایی مسئول فاوا واحد(479)
1
1
29
450
1
37. سیدجعفر فخرطه مسئول فاوا واحد(478.13)
1
1
28.13
450
1
38. مجتبی حقیقت پناه کارشناس فاوا واحد(474.38)
1
1
24.38
450
1
39. بهمن پناه کارشناس فاوا واحد(205)
1
1
25
1
180
40. مهدی یزدانی کارشناس فاوا واحد(202.5)
1
1
202.5
1
1
41. احسان یزدی زاده کارشناس فاوا واحد(144.5)
1
1
24.5
1
120

دستور العمل

اطلاعات تماس

بجنورد، بلوار دولت
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
کد پستی : 75516-94149
پست الکترونیکی : itc@nkums.ac.ir
تعداد افراد بر خط
تعداد بازدید های امروز
تعداد بازدید های دیروز
تعداد بازدید های هفته
تعداد بازدید های کل
پر بازدید ترین روز