ادارات زیرمجموعه

اداره آمار

اداره زیرساخت و شبکه

اداره پشتیبانی و نرم افزار

تیم تحقیق و توسعه

سالنامه آماری دانشگاه

مشاهده اطلاعات بیشتر

دسترسی های سریع

سامانه ها

فرایند ها

مستندات

دستورالعمل

شورا و کمیته

شرح وظایف

RFP

فرم ها

آنکالی

سپاس

صورتجلسات

دستاورد ها

درباره ما

تاریخچه

اطلاعات بیشتر گالری تصاویر

ویدئو معرفی

همکاران

دوره های آموزشی

رنکینگ پرسنل فاوا

1. مرتضی کرامتی مسئول فاوا واحد(64.5)
8%
1%
11%
46%
2. نرگس پورجعفر کارشناس فاوا ستاد(63.73)
10%
7%
18%
29%
3. حامد ره آموز معاون فاوا(59.12)
1%
18%
20%
21%
4. بابک قهرمانی کارشناس فاوا(58.8)
10%
20%
20%
9%
5. میلاد قاضی زاده مسئول اداره تحقیق و توسعه(46.6)
10%
20%
5%
12%
6. سید حسن هاشمی کارشناس فاوا ستاد(35.36)
4%
16%
8%
6%
7. احسان حاتمی کارشناس فاوا واحد(34.23)
11%
6%
18%
1%
8. شبنم حصاری کارشناس فاوا واحد(30.2)
1%
7%
8%
15%
9. احمد باقری پهلوانلو مسئول فاوا واحد(26.89)
9%
1%
12%
6%
10. مریم سلیمانی کارشناس فاوا ستاد(25.94)
1%
5%
14%
7%
11. سمیه صفایی کارشناس فاوا ستاد(25.62)
1%
8%
4%
13%
12. فضه خورشید کارشناس فاوا واحد(24)
1%
1%
1%
24%
13. سیما حسینی معصوم مسئول فاوا واحد(23.72)
1%
1%
3%
21%
14. سعید جوادی مسئول اداره نرم افزار و پشتیبانی(23.03)
5%
6%
5%
6%
15. پریزاد مهوش مسئول فاوا واحد(20.71)
5%
1%
8%
8%
16. فرشید خواجه پور مسئول فاوا واحد(16.84)
1%
1%
7%
9%
17. قاسم راستینه کارشناس فاوا واحد(15.73)
1%
1%
5%
10%
18. سمیرا حسینی مسئول فاوا واحد(15.19)
1%
1%
2%
13%
19. رضا علی آبادی مسئول فاوا واحد(13.56)
1%
1%
6%
7%
20. حامد حیدری کارشناس فاوا ستاد(13.23)
1%
8%
5%
1%
21. سید مهدی برادران فیروآبادی مسئول فاوا واحد(11.7)
1%
8%
4%
1%
22. یاسر خسروشاه مسئول فاوا واحد(10.84)
1%
1%
4%
7%
23. میترا عدالتی کارشناس فاوا واحد(10.52)
1%
1%
3%
7%
24. هوشنگ شکیبا مسئول فاوا واحد(10.52)
1%
1%
2%
9%
25. سید حسین حسینی فرد مسئول فاوا واحد(9.32)
1%
1%
2%
7%
26. سید محمد سیدی کارشناس فاوا واحد(8.36)
1%
1%
2%
6%
27. مهدی امجدی مسئول فاوا واحد(8.33)
1%
1%
1%
7%
28. حسین نگاری مسئول فاوا واحد(7.44)
1%
1%
1%
7%
29. کریم نشاط مسئول فاوا واحد(6.48)
1%
1%
1%
6%
30. فاطمه حاتمی کارشناس فاوا واحد(4)
1%
1%
4%
1%
31. معصومه اسدی مسئول فاوا واحد(4)
1%
1%
4%
1%
32. بابک شهسوار مسئول فاوا واحد(2.4)
1%
1%
2%
1%
33. آیلر شادکامی مسئول فاوا واحد(2.16)
1%
1%
1%
2%
34. مجید سیاوشی مسئول فاوا واحد(2)
1%
1%
2%
1%
35. سیدجعفر فخرطه مسئول فاوا واحد(1)
1%
1%
1%
1%
36. علیرضا حسن زاه مسئول فاوا واحد(0)
1%
1%
1%
1%
37. صمد حسن پور کارشناس فاوا واحد(0)
1%
1%
1%
1%
38. سید ابوالفضل میرزایی مسئول فاوا واحد(0)
1%
1%
1%
1%
39. مهدی قاسم پور کارشناس فاوا واحد(0)
1%
1%
1%
1%
40. سمیه کاویانی کارشناس فاوا واحد(0)
1%
1%
1%
1%

سامانه ها

اطلاعات تماس

بجنورد، بلوار دولت
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
کد پستی : 75516-94149
پست الکترونیکی : itc@nkums.ac.ir
تعداد افراد بر خط
تعداد بازدید های امروز
تعداد بازدید های هفته
تعداد بازدید های کل