بایگانی سال 1400
ردیف اقدام دسته بندی تخمین زمان اجرا
1 برنامه عملیاتی سازمان برنامه و بودجه ارزیابی عملکرد 1399/3/1 - 1400/6/31
2 توسعه ارتباطات خانه های بهداشت روستایی Connections 1399/4/10 - 1400/1/14
3 ساماندهی وضعیت فاوا معاونت بهداشتی در سال 99 بهداشت 1399/5/4 - 1400/1/16
4 ساماندهی وضعیت فاوا شبکه بهداشت مانه و سملقان شبکه بهداشت و درمان مانه و سملقان 1399/5/4 - 1400/2/31
5 طراحی سامانه میز خدمت الکترونیک دبیرخانه الکترونیک 1399/11/12 - 1400/1/20
بایگانی سال 1399
ردیف اقدام دسته بندی تخمین زمان اجرا
1 پشتیبانی سامانه نظام ارجاع طراحی سامانه نوبت دهی نظام ارجاع 1397/4/2 - 1399/12/29
2 سامانه رنکینگ پرسنل فاوا طراحی و برنامه نویسی سامانه تیکت 1398/2/1 - 1399/2/1
3 برقراری لینک پشتیبان شهرستانها Infrastructure 1398/10/1 - 1399/3/29
4 تهیه RFP تغذیه بیمارستانی طراحی و برنامه نویسی سامانه تغذیه بیمارستانی 1398/11/1 - 1399/9/3
5 مانیتورینگ ارتباطات، دیتا سنتر Connections 1399/1/1 - 1399/12/29
6 جمع آوری و ثبت آمار مورد درخواست وزارت-99 ثبت آماری 1399/1/1 - 1399/6/31
7 جمع آوری و ثبت آمار سالنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی- - سال99 ثبت آماری 1399/1/1 - 1399/4/31
8 آمار مربوط به تسهیلات بهداشتی و درمانی-سال99 آمار تسهیلات بهداشتی و درمانی 1399/1/1 - 1399/6/31
9 بررسی ماهانه آمار بیمارستانها- سال 99 آمار 1399/1/1 - 1399/8/30
10 امور نگهداری و بروز رسانی اطلاعات سهم- سال 99 داشبورد سهم 1399/1/1 - 1399/12/29
11 درخواست ماشین از نقلیه عمومی 1399/1/1 - 1399/12/11
12 برگزاری جلسات پایش عملکرد واحد های فاوا ارزیابی عملکرد 1399/1/1 - 1399/12/29
13 ارائه پشتیبانی فنی حوزه های سخت افزار، پاسیو و ارتباطات رادیویی دانشگاه Infrastructure 1399/1/1 - 1399/7/30
14 پشتیبانی فنی حوزه های سویچینگ دانشگاه Infrastructure 1399/1/1 - 1399/12/28
15 پشتیبانی برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس99 V-Conference 1399/1/1 - 1399/12/29
16 تحلیل ساختار جدید سیب Database Analysis 1399/1/25 - 1399/2/17
17 بستن سامانه ها از بیرون Infrastructure 1399/2/20 - 1399/10/9
18 آپدیت نرم افزار داروخانه ها نسخه نویسی و نسخه پیچی 1399/3/1 - 1399/5/31
19 طراحی فرم و فرایند خرید فاوا E-Form 1399/3/1 - 1399/4/4
20 پیاده سازی شاخص های مدیریت آمار و فناوری اطلاعات آمار 1399/3/1 - 1399/4/31
21 پشتیبانی فرم جنس از انبار و فرایندهای ایجاد شده پشتیبانی سامانه ها 1399/3/1 - 1399/4/31
22 دبیرخانه مجازی دبیرخانه الکترونیک 1399/3/3 - 1399/12/13
23 ایجاد زیرساخت سربرگ هوشمند دبیرخانه الکترونیک 1399/3/3 - 1399/4/31
24 طراحی فرم الکترونیک ماموریت E-Form 1399/3/13 - 1399/3/19
25 طراحی فرم الکترونیک مهندسی مشاغل E-Form 1399/3/13 - 1399/3/27
26 برگزاری جلسات روسا بیمارستان ها با شرکت HIS نرم افزار 1399/3/13 - 1399/5/22
27 ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام علی (ع) بیمارستان امام علی (ع) 1399/3/17 - 1399/4/20
28 طراحی فرآیند و فرم تعهد مراقبت و تحویل تجهیزات رایانه ای قابل حمل (لپ تاپ، تبلت و ...) Infrastructure 1399/3/17 - 1399/5/16
29 تغییر open-e به vsan در ihh Infrastructure 1399/3/17 - 1399/8/12
30 لینک رادیویی جدید دیتاسنتر به ستاد و ihh Connections 1399/3/17 - 1399/11/4
31 آپدیت اکانتینگ + نصب ماژول تحلیل گر+ رفع مشکلات اکانتینگ 99 Infrastructure 1399/3/17 - 1399/11/30
32 اتصال به شبکه MPLS وزارت Connections 1399/3/21 - 1399/5/14
33 سازمان تنظیم مقررات رادیویی Infrastructure 1399/3/24 - 1399/10/10
34 تامین فضای ذخیره سازی جهت اسکن پرونده های پزشکی بیمارستانها Infrastructure 1399/3/26 - 1399/11/15
35 فاز تحویل و ویرایش فرایند خرید فاوا دبیرخانه الکترونیک 1399/4/1 - 1399/4/31
36 برنامه های آموزشی سال 1399 سواد رایانه ای 1399/4/1 - 1399/12/29
37 ساماندهی وضعیت فاوا دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی 1399/4/1 - 1399/6/5
38 ساماندهی دسترسی اینترنت سرورها Infrastructure 1399/4/1 - 1399/10/2
39 اتصال مرکزبهداشت شیروان به شبکه دانشگاه Connections 1399/4/1 - 1399/11/5
40 اتصال دانشکده دندانپزشکی به فیبر نوری پردیس دانشگاه دانشکده دندانپزشکی 1399/4/1 - 1399/12/28
41 اتصال دانشکده بهداشت به فیبر نوری پردیس دانشگاه دانشکده بهداشت 1399/4/1 - 1399/11/30
42 فاز تحویل و ویرایش فرایند مهندسی مشاغل دبیرخانه الکترونیک 1399/4/3 - 1399/4/31
43 راه اندازی شبکه و زیرساخت مرکز آزمون E-Learning 1399/4/3 - 1399/5/6
44 تدوین دستورالعمل امنیت سیستمهای اسکن مدارک پزشکی Infrastructure 1399/4/4 - 1399/4/12
45 تهیه نقشه شبکه فیبر نوری مجموعه دانشکده پرستاری Connections 1399/4/7 - 1399/4/14
46 طراحی فرم و فرایند الکترونیک درخواست وجه دبیرخانه الکترونیک 1399/4/11 - 1399/5/29
47 اتصال دانشکده پزشکی به فیبر نوری پردیس دانشگاه دانشکده پزشکی 1399/4/14 - 1399/6/20
48 اتصال گرمه و جاجرم و راز به شبکه دانشگاه Connections 1399/4/15 - 1399/5/15
49 تهیه گواهی SSL جهت زیرساخت دانشگاه Infrastructure 1399/4/15 - 1399/6/10
50 طراحی فرم الکترونیک گواهی انجام کار E-Form 1399/4/23 - 1399/5/15
51 جمع آوری لیست سخت افزار های قابل حمل Hardware 1399/4/31 - 1399/5/7
52 جلسات با مسئولین فاوا عمومی 1399/5/1 - 1399/6/1
53 پیاده سازی cisco hardning Infrastructure 1399/5/1 - 1399/7/30
54 رفع مشکل کمبود ذخیرسازی دیتا سنتر امام حسن (ع) بیمارستان امام حسن (ع) 1399/5/1 - 1399/11/30
55 راه اندازی یک سرور VM Data Center 1399/5/1 - 1399/5/22
56 ساماندهی وضعیت فاوا معاونت آموزشی معاونت آموزشی 1399/5/4 - 1399/8/30
57 ساماندهی وضعیت فاوا معاونت فرهنگی و دانشجویی در سال 99 معاونت فرهنگی و دانشجویی 1399/5/4 - 1399/8/20
58 ساماندهی وضعیت فاوا شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان شبکه بهداشت و درمان راز و جرگلان 1399/5/4 - 1399/7/16
59 ساماندهی وضعیت فاوا شبکه بهداشت و درمان فاروج شبکه بهداشت و درمان فاروج 1399/5/4 - 1399/6/15
60 ساماندهی وضعیت فاوا شبکه بهداشت و درمان گرمه - ادغامی معاونت بهداشت 1399/5/4 - 1399/11/26
61 ساماندهی وضعیت فاوا دانشکده پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی 1399/5/4 - 1399/7/7
62 ساماندهی وضعیت فاوا دانشکده دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی 1399/5/4 - 1399/6/26
63 ساماندهی وضعیت فاوا دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت 1399/5/4 - 1399/7/15
64 ساماندهی وضعیت فاوا مرکز آموزش عالی سلامت شیروان مرکز آمورش عالی سلامت شیروان 1399/5/4 - 1399/7/15
65 ساماندهی وضعیت فاوا آزمون و آموزش الکترونیک دانشجویان E-Learning 1399/5/4 - 1399/7/30
66 ساماندهی وضعیت فاوا معاونت درمان در سال 99 معاونت درمان 1399/5/4 - 1399/11/19
67 ساماندهی وضعیت فاوا معاونت غذا و دارو در سال 99 معاونت غذا و دارو 1399/5/4 - 1399/10/30
68 بستن پورتهای سخت افزاری Cyber Security 1399/5/6 - 1399/6/31
69 اتصال شبکه و مرکز بهداشت راز به شبکه دانشگاه (Infrastructure) - ادغامی Infrastructure 1399/5/6 - 1399/11/2
70 ساماندهی وضعیت فاوا مرکز بهداشت شیروان شبکه بهداشت و درمان شیروان 1399/5/7 - 1399/12/28
71 کاهش ارتفاع دکل دانشکده بهداشت Connections 1399/5/11 - 1399/11/2
72 طراحی فرم و فرآیند صورتجلسه احتساب سنوات دولتي كاركنان قراردادي تبديل وضعيت يافته نرم افزار 1399/5/19 - 1399/6/19
73 امور گواهی امنیت سامانه اتوماسیون آماری آمار 1399/5/20 - 1399/9/19
74 ftp server Infrastructure 1399/5/21 - 1399/6/24
75 بهبود وضعیت برق اتاق سرور بیمارستان امام حسن (ع) Data Center 1399/5/29 - 1399/11/9
76 ویدئو کنفرانس هفته دولت سال 99 V-Conference 1399/6/1 - 1399/6/5
77 شناسایی وضعیت سواد رایانه ای همکاران معاونت فرهنگی و دانشجویی سواد رایانه ای 1399/6/2 - 1399/6/31
78 طراحی فرم الکترونیکی اعلام نتایج ارزیابی انتی ویروس واحدها سال 99 Infrastructure 1399/6/16 - 1399/7/21
79 آموزش برنامه نویسی .Net نرم افزار 1399/6/16 - 1399/10/28
80 ویرایش فرآیند مهندسی مشاغل نرم افزار 1399/6/20 - 1399/7/30
81 بازدید دوره ای دکل ها و رادیوهای سطح استان 99 Infrastructure 1399/6/29 - 1399/12/29
82 جابجایی اساب اضافه ساختمان قدیم فاوا به انبار بیمارستان امام رضا (ع) عمومی 1399/6/30 - 1399/7/1
83 تغییر ساختار اتاق سرور سال 99 Infrastructure 1399/6/30 - 1399/7/30
84 کمیته فاوا در برگزاری آزمون استخدام قرادادی مهر 1399 معاونت آموزشی 1399/7/1 - 1399/7/28
85 کلاس آموزشی کاربردی بانک اطلاعاتی MS-SQL در مدارک پزشکی سواد رایانه ای 1399/7/1 - 1399/7/22
86 کاربرد بانک اطلاعاتی MS-SQL در مهندسی نرم افزار سواد رایانه ای 1399/7/1 - 1399/8/15
87 ارزیابی فنی سامانه مدیریت اطلاعات کووید 19 دانشگاه شاهرود Programming 1399/7/1 - 1399/7/10
88 ایده های فاوا مهندسی مجدد 1399/7/1 - 1399/9/30
89 احداث ابنیه جدید دیتاسنتر دانشگاه Infrastructure 1399/7/2 - 1399/12/29
90 شبکه رایانه ای ساختمان CT Scan بیمارستان جوادالائمه (ع) جاجرم Infrastructure 1399/7/2 - 1399/11/30
91 سالنامه آماری سال 98 آمار 1399/7/5 - 1399/8/24
92 نصب exe از طریق policy در Active Directory Infrastructure 1399/7/8 - 1399/9/5
93 جابجایی اتاق ها و چیدمان اتاق جلسات ساختمان فاوا عمومی 1399/7/12 - 1399/7/28
94 تعیین تکلیف هاردهای موجود در دست کارکنان Infrastructure 1399/7/13 - 1399/7/30
95 تعیین تکلیف هارد سیستم بیمارستان امام حسن (ع) Hardware 1399/7/13 - 1399/7/30
96 جمع آوری user , pass و موارد مهم هر واحد Infrastructure 1399/7/14 - 1399/11/18
97 برنامه ریزی آموزش و توانمند سازی مسئول زیرساخت دانشگاه Infrastructure 1399/7/14 - 1399/7/30
98 راه اندازی دستگاه فکس در پانسیون خلبانان اورژانس 115 اورژانس ۱۱۵ 1399/7/14 - 1399/10/20
99 راه اندازی شبکه و زیر ساخت ساختمان جدید معاونت درمان Infrastructure 1399/7/19 - 1399/8/20
100 توانمئد سازی همکاران فاوا معاونت فرهنگی و دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی 1399/7/22 - 1399/8/25
101 اتصال تیکت به HIS CRM HIS 1399/8/3 - 1399/11/2
102 راه اندازی شبکه ساختمان جدید معاونتهای درمان، فرهنگی و بهداشتی (ایثار) Infrastructure 1399/8/5 - 1399/10/30
103 خرید و تایید تجهیزات در سال 99 Infrastructure 1399/8/6 - 1399/12/29
104 بروز رسانی سامانه آموزش مجازی مودل ( moodle ) نرم افزار 1399/8/12 - 1399/11/29
105 آموزش فرم و فرآیند اتوماسیون دبیرخانه فرزین نرم افزار 1399/8/20 - 1399/11/15
106 جوابدهی الکترونیکی آزمایشات کرونا مدیریت آمار و فناوری اطلاعات 1399/8/24 - 1399/9/12
107 آموزش برنامه نویسی تحت وب مسئول فاوا دانشجویی فرهنگی مدیریت فاوا 1399/8/24 - 1399/9/12
108 ثبت پرونده های HIS بیمارستان بنت الهدی مدیریت فاوا 1399/8/25 - 1399/10/10
109 تحلیل ارتباط بین جداول Database Analysis 1399/9/1 - 1399/10/2
110 اصلاح ساختار برق اتاق سرورهای دانشگاه Infrastructure 1399/9/1 - 1399/12/16
111 ساماندهی وضعیت فاوای شبکه بهداشت شیروان شبکه بهداشت و درمان شیروان 1399/9/6 - 1399/9/27
112 مانور امنیت سایبری شماره 5056 مدیریت فاوا 1399/9/10 - 1399/9/30
113 برگزاری ویدئو کنفرانس بزرگداشت روز پرستار - 30 آذر 99 مدیریت فاوا 1399/9/25 - 1399/10/15
114 جمع آوری تجهیزات مورد نیاز نسخه نویسی و نسحه پیچی الکترونیک در سطح بیمارستانها درمان 1399/12/17 - 1399/12/19
بایگانی سال 1398
ردیف اقدام دسته بندی تخمین زمان اجرا
1 بررسی وضعیت ارسال به سپاس بیمارستان ها و رفع خطا پرونده ها و نگهداری سرور های آن سپاس ، رز 1396/1/1 - 1398/3/1
2 پیگیری و پایش برنامه عملیاتی برنامه بودجه و وزارت ارزیابی عملکرد 1396/1/1 - 1398/2/31
3 شروع فاز پیاده سازی نظام ارجاع (بازدید از فرایند در صندل آباد، الله وردیخان) برگزاری جلسات با معاونت بهداشت و درمان نظام ارجاع 1397/9/17 - 1398/8/29
4 برگزاری و پشتیبانی ویدئو کنفرانس سال 98 V-Conference 1398/1/1 - 1398/12/29
5 پشتیبانی و بهبود وضعیت فاوا ستاد مرکزی 98 ستاد مرکزی 1398/1/1 - 1398/12/29
6 قرارداد پشتیبانی سامانه حضوروغیاب 98 قرارداد 1398/1/1 - 1398/5/1
7 پشتیبانی و راهبری فنی سامانه اتوماسیون دبیرخانه پشتیبانی سامانه ها 1398/1/1 - 1398/12/29
8 پشتیبانی و راهبری فنی سامانه حضور و غیاب پشتیبانی سامانه ها 1398/1/1 - 1398/12/29
9 جمع آوری و ثبت آمار مورد درخواست وزارت-98 ثبت آماری 1398/1/1 - 1398/7/1
10 جمع آوری و ثبت آمار مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی-98 ثبت آماری 1398/1/1 - 1398/7/1
11 بررسی آمار بیمارستانها-98 آمار بیمارستان 1398/1/1 - 1398/12/29
12 آمار مربوط به تسهیلات بهداشتی و درمانی-98 آمار تسهیلات بهداشتی و درمانی 1398/1/1 - 1398/7/1
13 تهیه سالنامه آماری-98 سالنامه 1398/1/1 - 1398/8/30
14 امور نگهداری و بروز رسانی اطلاعات سهم(داده ها، گراف و سطوح دسترسی -98) داشبورد سهم 1398/1/1 - 1398/12/29
15 صحت سنجی آمار در سهم-98 داشبورد سهم 1398/1/1 - 1398/12/29
16 ایجاد و توسعه بستر اتوماسیون آماری بومی با بهره گیری از زیر سیستم های متنوع-98 داشبورد سهم 1398/1/1 - 1398/12/29
17 آموزش و پشتیبانی پرسنل آماری در کار با سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه داشبورد سهم 1398/1/1 - 1398/12/29
18 مشاوره، جمع آوری، تحلیل و پیاده سازی نیازهای آماری دپارتمان های مختلف داشبورد سهم 1398/1/1 - 1398/12/29
19 كاهش آمارگيري سنتي و ثبتي مبنا كردن نظام آماري داشبورد سهم 1398/1/1 - 1398/12/29
20 اصلاح قوانين نظام آماري و فرآیندهای آن و همچنین ایجاد همگرایی بین سازمانی در حوزه آمار داشبورد سهم 1398/1/1 - 1398/12/29
21 پشتیبانی و راهبری نرم افزار HIS بیمارستان بنت الهدی 98 Technical Support 1398/1/1 - 1398/12/29
22 پشتیبانی و نگهداری زیرساخت 24 ساعته 7 روز --98 Infrastructure 1398/1/1 - 1398/12/29
23 ارتقاء نرم افزاری سرورها98 Infrastructure 1398/1/1 - 1398/12/29
24 راه اندازی wsus 98 Infrastructure 1398/1/1 - 1398/12/29
25 پشتیبانی VDIدانشگاه 98 Infrastructure 1398/1/1 - 1398/12/29
26 شرکت در جلسات کمیته امنیت 98 Cyber Security 1398/1/1 - 1398/12/29
27 پشتیبانی و نگهداری فایروال های دانشگاه98 پشتیبانی سامانه ها 1398/1/1 - 1398/12/29
28 راه اندازی شبکه یکپارچه وزارت فاز مقدماتی 98 Infrastructure 1398/1/1 - 1398/12/29
29 ارتقاء نرم افزاری سوئیچ های دانشگاه98 Infrastructure 1398/1/1 - 1398/12/29
30 امور اداری سال 98 عمومی 1398/1/1 - 1398/12/29
31 پشتیبانی 24 ساعته نرم افزار HIS بیمارستان امام حسن 98 پشتیبانی سامانه ها 1398/1/1 - 1398/12/29
32 پشتیبانی سامانه های تیکت، رنکینگ، پرتال سال 98 طراحی و برنامه نویسی سامانه تیکت 1398/1/1 - 1398/12/1
33 ایجاد زیرساخت ارسال الکترونیکی نسخ سرپایی بیمه سلامت سپاس ، رز 1398/1/15 - 1398/2/14
34 راه اندازی پوشش اینترنتی وایرلس برای دانشجویان بیمارستان امام حسن (ع) 1398/1/20 - 1398/6/29
35 پیگیری تشکیل ستاد اجرایی پرونده الکترونیک سلامت و اجرای دستورالعمل های اعلامی از سوی وزارت پرونده الکترونیک سلامت 1398/1/28 - 1398/7/30
36 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان هاشمی رفسنجانی98 قرارداد 1398/2/1 - 1398/4/10
37 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان امام حسن (ع)98 قرارداد 1398/2/1 - 1398/4/10
38 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان امام رضا(ع)98 قرارداد 1398/2/1 - 1398/4/10
39 قرارداد پشتیبانی سامانه سما 98 قرارداد 1398/2/1 - 1398/5/1
40 قرار داد پشتیبانی سامانه ثبت فعالیت های اعضای هیئت علمی 98 قرارداد 1398/2/1 - 1398/5/1
41 قرار داد پشتیبانی سامانه پاردیک98 قرارداد 1398/2/1 - 1398/5/1
42 قرار داد پشتیبانی سامانه FMS سال 98 قرارداد 1398/2/1 - 1398/5/1
43 راه اندازی شبکه دانشکده دندانپزشکی98 دانشکده دندانپزشکی 1398/2/1 - 1398/3/30
44 راه اندازی شبکه دپارتمان قلب98 Infrastructure 1398/2/1 - 1398/3/30
45 قرارداد پشتیبانی امین رایانه آذر98 قرارداد 1398/2/15 - 1398/4/15
46 ایجاد زیرساخت ارسال الکترونیکی اسناد بستری و بستری موقت (سامانه رز) سپاس ، رز 1398/3/1 - 1398/8/1
47 قرارداد پشتیبانی دبیرخانه فرزین 98 قرارداد 1398/3/1 - 1398/6/1
48 هدف گذاری جهت پیاده سازی و توسعه نظام آماري مدرن داشبورد سهم 1398/3/1 - 1398/3/31
49 تولید داشبورد های آماری بر اساس نیازها داشبورد سهم 1398/3/1 - 1398/7/1
50 راه اندازی شبکه مرکز جامع سلامت شهرستان گرمه و اصلاح شبکه گرمه98 شبکه بهداشت و درمان گرمه 1398/3/1 - 1398/3/20
51 رفع مشکلات سامانه رز و ارسال پرونده های بیماران به سامانه رز بیمارستان امام حسن (ع) 1398/3/1 - 1398/4/31
52 تهیه RFP سامانه تغذیه 98 قرارداد 1398/4/1 - 1398/10/1
53 پیگیری شبکه بخش های جدید داروخانه، سونوگرافی،انبار مصرفی، واکسیناتور بیمارستان بنت الهدی 98 Infrastructure 1398/4/1 - 1398/4/5
54 اصلاح کلی ساختار سوچینگ دانشگاه 98 Infrastructure 1398/4/1 - 1398/6/29
55 انتقال اورژانس 115 به پردیس دانشگاه98 اورژانس ۱۱۵ 1398/4/1 - 1398/12/28
56 بهره برداری از فاز 1 فیبر نوری پردیس دانشگاه (اتصال بخش قلب و EOC به شبکه فیبر نوری پردیس)98 Infrastructure 1398/4/1 - 1398/12/28
57 عقد قرارداد جهت اتصال 15 مرکز بهداشتی روستایی در نقاط دور افتاده استان به شبکه دانشگاه98 Infrastructure 1398/4/1 - 1398/10/25
58 بازدید از بیمارستان ها و بررسی فرایند پذیرش بیمار تا ترخیص و بررسی پرونده کاغذی سرپایی و بستری و مذاکره با شرکت در خصوص ایجاد فرم درمان 1398/4/1 - 1398/4/31
59 جلسات هفتگی فاوا وزارت عمومی 1398/4/1 - 1398/11/18
60 اتصال سیستم اطلاعات بیمارستانی به پنل پیامکی بیمارستان امام حسن (ع) 1398/4/1 - 1398/5/31
61 راه اندازی سیستم ضبط مکالمات بیمارستان امام حسن (ع) 1398/4/1 - 1398/6/29
62 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان جوادالائمه جرجرم98 قرارداد 1398/4/20 - 1398/6/1
63 طراحی پیاده سازی vpn دانشگاه بر بستر open vpn--98 Infrastructure 1398/5/1 - 1398/5/25
64 اصلاح ساختار شبکه جاجرم98 شبکه بهداشت و درمان جاجرم 1398/5/1 - 1398/5/10
65 شروع فاز نسخه نویسی و نسخه پیچی نسخه نویسی و نسخه پیچی 1398/5/1 - 1398/7/30
66 اصلاح ساختار شبکه دانشکده بهداشت و پزشکی98 دانشکده پزشکی 1398/5/1 - 1398/5/30
67 برگزاری و پشتیبانی ویدئو کنفرانس سفر ریاست جمهوری 98 V-Conference 1398/5/5 - 1398/5/8
68 ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا98 سواد رایانه ای 1398/5/5 - 1398/12/29
69 پشتیبانی و راهبری از سامانه برنامه های راه دور98 Technical Support 1398/5/10 - 1398/12/29
70 پشنیبانی و راهبری از سامانه نظام نوین مالی98 Technical Support 1398/5/10 - 1398/12/29
71 پشتیبانی و راهبری از سامانه حقوق و دستمزد شاغلین98 Technical Support 1398/5/10 - 1398/12/29
72 پشتیبانی و راهبری از سامانه احکام پرسنلی 98 Technical Support 1398/5/10 - 1398/12/29
73 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان امام خمینی شیروان 98 قرارداد 1398/5/15 - 1398/7/30
74 قرار داد پشتیبانی آذرخش 98 قرارداد 1398/6/1 - 1398/7/1
75 قرارداد پشتیبانی پژوهان 97 قرارداد 1398/6/1 - 1398/7/1
76 قرارداد پشتیبانی پژوهان 98 قرارداد 1398/6/1 - 1398/7/1
77 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان شهدای فاروج 98 قرارداد 1398/6/1 - 1398/7/30
78 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان امام حسن (ع) 98 قرارداد 1398/6/1 - 1398/7/30
79 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان امام علی (ع) 98 قرارداد 1398/6/1 - 1398/7/30
80 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان بنت الهدی 98 قرارداد 1398/6/1 - 1398/7/30
81 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان پورسینا 98 قرارداد 1398/6/1 - 1398/7/30
82 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان امام رضا(ع)98 قرارداد 1398/6/1 - 1398/7/30
83 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان امام خمینی شیروان 98 قرارداد 1398/6/1 - 1398/7/30
84 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان جوادالائمه جاجرم 98 قرارداد 1398/6/1 - 1398/7/30
85 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان هاشمی رفسنجانی 98 قرارداد 1398/6/1 - 1398/7/30
86 قراداد پشتیبانی تعهدی 98 قرارداد 1398/6/1 - 1398/7/1
87 طراحی سامانه ماموریت اداری Programming 1398/6/1 - 1398/12/29
88 پیاده سازی زیر سیستم مدیریت دیتا مدل پایگاه های داده ودسترسی الکترونیکی به جزیره های داده ی مختلف توزیع شده در سطح سازمان داشبورد سهم 1398/6/1 - 1398/8/30
89 ارتقاء منابع سروری دیتاسنتر مرکزی دانشگاه98 Infrastructure 1398/6/1 - 1398/6/20
90 ارسال پیامک برای بیماران دارای پاتولوژی بیمارستان امام حسن (ع) 1398/6/1 - 1398/6/29
91 همکاری در پروژه تحلیل و طراحی داشبورد دارویی98 داشبورد سهم 1398/6/2 - 1398/7/1
92 راه اندازی تلفن گویا در سانترال بیمارستان بنت الهدی بیمارستان بنت الهدی 1398/6/3 - 1398/6/17
93 پیاده سازی زیرساخت نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در دانشگاه (HIS و سامانه سیب) نسخه نویسی و نسخه پیچی 1398/6/4 - 1398/12/26
94 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان امام علی(ع)98 قرارداد 1398/6/15 - 1398/7/30
95 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان شهدای فاروج98 قرارداد 1398/7/1 - 1398/8/1
96 تحلیل،طراحی و ایجاد فرم و فرآیند های الکترونیک دانشگاه98 داشبورد سهم 1398/7/1 - 1398/12/29
97 راه اندازی تلفن نگهبانی درب اصلی از طریق رادیو بیمارستان امام حسن (ع) 1398/7/1 - 1398/7/25
98 بازدید دوره ای امنیت سایبری بیمارستان جوادالائمه جاجرم98 Cyber Security 1398/7/7 - 1398/7/7
99 دستیابی به تکنولوژی طراحی فرم ها و فرایندهای الکترونیکی در دانشگاه دبیرخانه الکترونیک 1398/7/16 - 1398/12/29
100 انعقاد قرارداد پشتیبانی سامانه سیماد 98 قرارداد 1398/8/1 - 1398/10/1
101 تغییر رک حوزه ریاست بیمارستان بیمارستان امام حسن (ع) 1398/8/1 - 1398/8/26
102 بازدید دوره ای امنیت سایبری بیمارستان پورسینا آشخانه98 Cyber Security 1398/8/9 - 1398/8/9
103 برنامه های آموزشی سال 1398 سواد رایانه ای 1398/9/2 - 1398/11/1
104 راه اندازی شبکه بخش جدید nicu بیمارستان بنت الهدی بیمارستان بنت الهدی 1398/9/12 - 1398/10/1
105 راه اندازی بخش ناباروری بیمارستان بنت الهدی98 Infrastructure 1398/9/15 - 1398/9/29
106 مانور سایبری سال 98 Cyber Security 1398/9/26 - 1398/9/27
107 مجله فاوا 98 نرم افزار 1398/10/1 - 1398/10/10
108 راه اندازی سامانه دریافت مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی نرم افزار 1398/10/1 - 1398/11/30
109 پیگیری شبکه واحد جدید اسکن پرونده های راکد بیمارستان بنت الهدی98 Infrastructure 1398/10/1 - 1398/10/9
110 اصلاح ساختار شبکه وایرلس خوابگاه نرجس98 Infrastructure 1398/10/1 - 1398/10/20
111 راه اندازی سیستم اعلام کد 99 بیمارستان امام حسن (ع) 1398/10/1 - 1398/10/21
112 مانور سایبری شماره 5053 سال 98 Cyber Security 1398/10/5 - 1398/10/7
113 راه اندازی واحد جدید اسکن پرونده های راکدبیمارستان بنت الهدی 98 HIS 1398/10/10 - 1398/10/20
114 آموزش کانفیگ رادیو میکروتیک سواد رایانه ای 1398/10/15 - 1398/10/30
115 مانورهای امنیت سایبری 5051 و 5052 و 5053---98 Cyber Security 1398/11/1 - 1398/11/29
116 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان پورسینا آشخانه 98 قرارداد 1398/11/15 - 1398/12/20
بایگانی سال 1397
ردیف اقدام دسته بندی تخمین زمان اجرا
1 راه اندازی پرینتر سرور 96 بیمارستان هاشمی رفسنجانی 1396/3/8 - 1397/3/17
2 تشکیل کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی و برگزاری جلسات، تعیین ساختار و تدوین دستورالعمل های اجرایی E-Government 1396/4/1 - 1397/7/1
3 طراحی سامانه تیکت طراحی و برنامه نویسی سامانه تیکت 1396/9/1 - 1397/9/1
4 پیاده سازی فرم های بیمارستانی در سامانه سهم داشبورد سهم 1396/11/1 - 1397/4/27
5 طراحی نسخه فارسی وبسایت صفحه اصلی دانشگاه طراحی و برنامه نویسی سامانه تیکت 1396/11/1 - 1397/7/1
6 طراحی نسخه انگلیسی وبسایت صفحه اصلی دانشگاه طراحی و برنامه نویسی سامانه تیکت 1396/12/1 - 1397/11/1
7 پشتیبانی و اجرای ازمون استخدامی سال 97 پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/12/1
8 قرارداد پشتیبانی سامانه حضور وغیاب 97 قرارداد 1397/1/1 - 1397/5/1
9 صحت سنجی آمار در سهم-97 داشبورد سهم 1397/1/1 - 1397/12/29
10 ایجاد و توسعه بستر اتوماسیون آماری بومی با بهره گیری از زیر سیستم های متنوع داشبورد سهم 1397/1/1 - 1397/12/29
11 آموزش و پشتیبانی پرسنل آماری در کار با سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه داشبورد سهم 1397/1/1 - 1397/12/29
12 پشتیبانی و راهبری از اتوماسیون دبیرخانه فرزین-97 پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/7/20
13 پشتیبانی و راهبری از اتوماسیون حضور و غیاب کارا 2000- 97 پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/7/20
14 پشتیبانی و راهبری از نرم افزار نظام نوین مالی97 پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/7/20
15 پشتیبانی و راهبری نرم فزار حقوق و دستمزد شاغلین 97 پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/7/20
16 پشتیبانی و راهبری نرم افزار صدور احکام شاغلین97 پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/7/20
17 پشتیبانی و راهبری سامانه آموزش کارکنان97 پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/7/20
18 پشتیبانی و راهبری سامانه پرداخت بازنشستگان97 پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/7/20
19 پشتیبانی و راهبری سامانه برقراری بازنشستگان97 پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/7/20
20 پشتیبانی و راهبری سامانه تشکیلات97 پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/7/20
21 پشتیبانی و راهبری سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان97 پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/7/20
22 پشتیبانی از سامانه تحت وب تشکیلات 97 پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/7/20
23 پشتیبانی از سامانه نظام جامع پرسنلی97 پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/7/20
24 پشتیبانی و راهبری از سامانه مدیریت حامل های انرژی97 Technical Support 1397/1/1 - 1397/7/20
25 پشتیبانی و راهبری از سامانه های مزایدات و مناقصات - مدیریت دفاتر حقوقی 97 Technical Support 1397/1/1 - 1397/7/20
26 پشتیبانی و راهبری از سامانه تضمینات97 پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/7/20
27 پشتیبانی و راهبری از سامانه برنامه های راه دور97 Technical Support 1397/1/1 - 1397/7/20
28 پشتیبانی از سامانه های تحت شبکه دولت(صندوق های پستی اتوماسیون اداری فرزین سامن ، سناما ، پنجره ، خزانه داری کل کشور)97 Technical Support 1397/1/1 - 1397/7/20
29 ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا97 سواد رایانه ای 1397/1/1 - 1397/7/20
30 برنامه های آموزشی سال 1397 سواد رایانه ای 1397/1/1 - 1397/7/20
31 راه اندازی توکن های استعلام بیمارستان بنت الهدی97 HIS 1397/1/1 - 1397/12/29
32 راه اندازی دستگاههای پوز در واحدهای پاراکلینیک97 HIS 1397/1/1 - 1397/12/29
33 پشتیبانی و نگهداری زیرساخت 24 ساعته 7 روز ---97 Infrastructure 1397/1/1 - 1397/12/29
34 امور اداری سال 97 عمومی 1397/1/1 - 1397/12/29
35 تهیه سالنامه آماری-97 سالنامه 1397/1/1 - 1397/8/30
36 جمع آوری و ثبت آمار مورد درخواست وزارت-97 ثبت آماری 1397/1/1 - 1397/12/29
37 جمع آوری و ثبت آمار مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی-97 ثبت آماری 1397/1/1 - 1397/8/30
38 بررسی آمار بیمارستانها-97 آمار بیمارستان 1397/1/1 - 1397/12/29
39 آمار مربوط به تسهیلات بهداشتی و درمانی-97 آمار تسهیلات بهداشتی و درمانی 1397/1/1 - 1397/6/30
40 جشنواره شهید رجایی در شاخص توسعه زیرساخت دولت الکترونیک E-Government 1397/1/1 - 1397/12/29
41 راه اندازی دستگاه های پوز امام حسن 97 HIS 1397/1/1 - 1397/12/29
42 پشتیبانی 24 ساعته نرم افزار HIS بیمارستان امام حسن پشتیبانی سامانه ها 1397/1/1 - 1397/12/29
43 راه اندازی توکن استعلام هویت بیمارستان امام حسن97 HIS 1397/1/1 - 1397/12/29
44 پشتیبانی سامانه های تیکت، پرتال سال 97 طراحی و برنامه نویسی سامانه تیکت 1397/1/1 - 1397/12/1
45 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان هاشمی رفسنجانی97 قرارداد 1397/2/1 - 1397/4/10
46 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان امام حسن (ع)97 قرارداد 1397/2/1 - 1397/4/10
47 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان امام رضا(ع)97 قرارداد 1397/2/1 - 1397/4/10
48 قرارداد پشتیبانی سامانه سما 97 قرارداد 1397/2/1 - 1397/5/1
49 قرار داد پشتیبانی سامانه ثبت فعالیت های اعضای هیئت علمی 97 قرارداد 1397/2/1 - 1397/5/1
50 قرار داد پشتیبانی سامانه پاردیک97 قرارداد 1397/2/1 - 1397/5/1
51 قرار داد پشتیبانی سامانه FMS سال 97 قرارداد 1397/2/1 - 1397/5/1
52 اصلاح سوچینگ معاونت درمان97 معاونت درمان 1397/2/1 - 1397/2/25
53 طراحی پیاده سازی سیستم بک اپ گیری کلیه بیمارستانها97 معاونت درمان 1397/2/1 - 1397/2/25
54 اجرای خوابگاه الزهرا 97 خوابگاه ها 1397/2/1 - 1397/2/25
55 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان جوادالائمه جاجرم97 Cyber Security 1397/2/2 - 1397/2/2
56 بازدید دوره ای امنیت سایبری از شبکه بهداشت جاجرم97 Cyber Security 1397/2/2 - 1397/2/2
57 بازدید دوره ای امنیت سایبری از شبکه بهداشت گرمه97 Cyber Security 1397/2/2 - 1397/2/2
58 برگزاری و تدوین دوره های سواد رایانه سال 97 نرم افزار 1397/2/3 - 1397/12/20
59 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان پورسینا97 Cyber Security 1397/2/3 - 1397/2/3
60 بازدید دوره ای امنیت سایبری از شبکه بهداشت مانه و سملقان97 Cyber Security 1397/2/3 - 1397/2/3
61 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان آیت الله هاشمی97 Cyber Security 1397/2/4 - 1397/2/4
62 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان امام خمینی97 Cyber Security 1397/2/5 - 1397/2/5
63 بازدید دوره ای امنیت سایبری از شبکه بهداشت شیروان97 Cyber Security 1397/2/5 - 1397/2/5
64 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان شهدا97 Cyber Security 1397/2/6 - 1397/2/6
65 بازدید دوره ای امنیت سایبری از شبکه بهداشت فاروج97 Cyber Security 1397/2/6 - 1397/2/6
66 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان بنت الهدی 97 Cyber Security 1397/2/7 - 1397/2/7
67 بازدید دوره ای امنیت سایبری از بیمارستان امام رضا97 Cyber Security 1397/2/8 - 1397/2/8
68 قرارداد پشتیبانی امین رایانه آذر97 قرارداد 1397/2/15 - 1397/4/15
69 راه اندازی دستگاههای پوز در واحدهای پاراکلینیک بیمارستان بنت الهدی 1397/2/15 - 1397/2/30
70 قرارداد پشتیبانی دبیرخانه فرزین 97 قرارداد 1397/3/1 - 1397/6/1
71 امور نگهداری و بروز رسانی اطلاعات سهم(داده ها، گراف و سطوح دسترسی -97) داشبورد سهم 1397/3/1 - 1397/12/29
72 راه اندازی فکس آنالوگ در بستر دیجیتال بیمارستان امام حسن (ع) 1397/3/1 - 1397/6/30
73 راه اندازی دستگاه لیبل زن تست های آزمایشگاه در بخش های درمانی بیمارستان امام حسن (ع) 1397/3/1 - 1397/4/29
74 اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان امام خمینی97 بیمارستان امام خیمنی (ره) 1397/4/1 - 1397/4/25
75    ارتباط وایرلس ساختمان جدید دانشکده پزشکی 97 Infrastructure 1397/4/1 - 1397/4/10
76 اجرای منطقی و کانفیگ سویچها و راه اندازی شبکه ساختمان جدید دانشکده پزشکی97 Infrastructure 1397/4/1 - 1397/4/15
77    راه اندازی سایت ساختمان جدید دانشکده پزشکی97 Infrastructure 1397/4/1 - 1397/4/25
78 راه اندازی تلفن یک طرفه آزمایشگاه بیمارستان امام حسن (ع) 1397/4/1 - 1397/5/31
79 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان جوادالائمه جرجرم97 قرارداد 1397/4/20 - 1397/6/1
80 اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان فاروج97 بیمارستان شهدای فاروج 1397/5/1 - 1397/5/25
81 تحلیل دیتابیس سیب Database Analysis 1397/5/1 - 1397/5/22
82 راه اندازی سیستم تلفنی همراهی بیمار بیمارستان امام حسن (ع) 1397/5/1 - 1397/10/30
83 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان امام خمینی شیروان97 قرارداد 1397/5/15 - 1397/7/30
84 تحلیل دیتابیس HIS Database Analysis 1397/5/27 - 1397/6/14
85 قراداد پشتیبانی تعهدی 97 قرارداد 1397/6/1 - 1397/7/1
86 قرار داد پشتیبانی آذرخش 97 قرارداد 1397/6/1 - 1397/7/1
87 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان شهدای فاروج قرارداد 1397/6/1 - 1397/7/30
88 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان امام حسن (ع) قرارداد 1397/6/1 - 1397/7/30
89 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان امام علی (ع)97 قرارداد 1397/6/1 - 1397/7/30
90 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان بنت الهدی97 قرارداد 1397/6/1 - 1397/7/30
91 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان پورسینا97 قرارداد 1397/6/1 - 1397/7/30
92 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان امام رضا(ع)97 قرارداد 1397/6/1 - 1397/7/30
93 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان امام خمینی شیروان 97 قرارداد 1397/6/1 - 1397/7/30
94 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان جوادالائمه جاجرم 97 قرارداد 1397/6/1 - 1397/7/30
95 قرارداد پشتیبانی his بیمارستان هاشمی رفسنجانی97 قرارداد 1397/6/1 - 1397/7/30
96 اصلاح ساختار سویچینگ اشخانه97 بیمارستان پور سینا آشخانه 1397/6/1 - 1397/6/20
97 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان امام علی(ع)97 قرارداد 1397/6/15 - 1397/7/30
98 نصب ریموت سامانه پکس امام حسن97 بیمارستان امام حسن (ع) 1397/6/15 - 1397/6/25
99 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان شهدای فاروج97 قرارداد 1397/7/1 - 1397/8/1
100 نصب ریموت سامانه پکس رفسنجانی97 بیمارستان هاشمی رفسنجانی 1397/7/1 - 1397/7/25
101 اتصال دستگاه اکوکاردیوگرافی به پکس بیمارستان امام حسن (ع) 1397/7/1 - 1397/7/23
102 راه اندازی سیستم نوبت دهی درمانگاه بیمارستان امام حسن (ع) بیمارستان امام حسن (ع) 1397/7/1 - 1397/8/30
103 راه اندازی سیستم کدینگ تلفن بیمارستان امام حسن (ع) 1397/7/1 - 1397/9/30
104 تدوین سرفصلها در پرونده الکترونیک دانشجویان 97 نرم افزار 1397/7/3 - 1397/7/9
105 راه اندازی سیستم تلفن همراهی بیمار در لابی بیمارستان بیمارستان امام حسن (ع) 1397/9/1 - 1397/9/20
106 پیگیری خرید و راه اندازی مچ بند پرینتر واحد پذیرش بیمارستان بنت الهدی 97 HIS 1397/9/20 - 1397/9/29
107 اسکن پرونده های بایگانی مدارک پزشکی با نرم افزار HIS بیمارستان بنت الهدی بیمارستان بنت الهدی 1397/10/10 - 1397/11/8
108 مجله فاوا 97 نرم افزار 1397/11/1 - 1397/11/10
109 راه اندازی شبکه انبار مرکزی بیمارستان ( سوله) به کمک رادیو بیمارستان امام حسن (ع) 1397/11/1 - 1397/12/29
110 بازدید دوره ای امنیت سایبری بنت الهدی97 Cyber Security 1397/11/10 - 1397/12/10
111 قرارداد پشتیبانی pacs بیمارستان پورسینا آشخانه 97 قرارداد 1397/11/15 - 1397/12/20
112 پشتیبانی و برگزاری جلسات قطب 9 کشور 97 نرم افزار 1397/12/1 - 1397/12/3
113 بازدید دوره ای امنیت سایبری بیمارستان امام رضا97 Cyber Security 1397/12/11 - 1397/12/11
بایگانی سال 1396
ردیف اقدام دسته بندی تخمین زمان اجرا
1 برنامه های آموزشی سال 1396 سواد رایانه ای 1396/1/1 - 1396/12/29
2 راه اندازی سامانه حضور و غیاب سال 96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
3 پشتیبانی و اجرای ازمون استخدامی سال 96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
4 پشتیبانی فاوا ستاد مرکزی 96 ستاد مرکزی 1396/1/1 - 1396/12/29
5 پشتیبانی و راهبری از اتوماسیون دبیرخانه فرزین96 دبیرخانه الکترونیک 1396/1/1 - 1396/12/29
6 پشتیبانی و راهبری از اتوماسیون حضور و غیاب کارا 2000-96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
7 پشتیبانی و راهبری از نرم افزار نظام نوین مالی96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
8 پشتیبانی و راهبری نرم فزار حقوق و دستمزد شاغلین 96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
9 پشتیبانی و راهبری نرم افزار صدور احکام شاغلین96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
10 پشتیبانی و راهبری سامانه آموزش کارکنان96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
11 پشتیبانی و راهبری سامانه پرداخت بازنشستگان96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
12 پشتیبانی و راهبری سامانه برقراری بازنشستگان96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
13 پشتیبانی و راهبری سامانه تشکیلات96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
14 پشتیبانی و راهبری سامانه خدمات الکترونیک کارکنان96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
15 پشتیبانی و راهبری سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
16 پشتیبانی از سامانه تحت وب تشکیلات 96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
17 پشتیبانی از سامانه نظام جامع پرسنلی96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
18 پشتیبانی و راهبری از سامانه مدیریت حامل های انرژی96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
19 پشتیبانی و راهبری از سامانه های مزایدات و مناقصات - مدیریت دفاتر حقوقی -96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
20 پشتیبانی و راهبری از سامانه تضمینات96 Technical Support 1396/1/1 - 1396/12/29
21 پشتیبانی و راهبری از سامانه برنامه های راه دور96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/1 - 1396/12/29
22 ایجاد آموزش های کاربردی همگانی بر روی سایت فاوا-96 سواد رایانه ای 1396/1/1 - 1396/12/29
23 پشتیبانی و نگهداری زیرساخت 24 ساعته 7 روز ---97 Technical Support 1396/1/1 - 1396/12/29
24 جمع آوری و ثبت آمار مورد درخواست وزارت ثبت آماری 1396/1/1 - 1396/6/31
25 جمع آوری و ثبت آمار مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ثبت آماری 1396/1/1 - 1396/8/30
26 بررسی آمار بیمارستانها آمار بیمارستان 1396/1/1 - 1396/12/29
27 آمار مربوط به تسهیلات بهداشتی و درمانی آمار تسهیلات بهداشتی و درمانی 1396/1/1 - 1396/6/31
28 پشتیبانی موارد مربوط به فاوا شبکه بهداشت و درمان شیروان 1396/1/1 - 1396/12/29
29 نیاز سنجی و کارشناسی جهت خرید تجهیزات مورد نیاز اتصال شبکه بهداشت شیروان به شبکه یکپارچه دانشگاه-96 شبکه بهداشت و درمان شیروان 1396/1/1 - 1396/6/29
30 راه اندازی اتاق سرور بیمارستان رفسنجانی96 Infrastructure 1396/1/1 - 1396/3/30
31 راه اندازی دکل بیمارستان رفسنجانی 96 Infrastructure 1396/1/1 - 1396/12/29
32 راه اندازی دستگاه های پوز رفسنجانی 96 HIS 1396/1/1 - 1396/12/29
33 راه اندازی توکن استعلام هویت بیمارستان رفسنجانی 96 HIS 1396/1/1 - 1396/12/29
34 پشتیبانی فنی پرتال سال 96 طراحی و برنامه نویسی سامانه تیکت 1396/1/1 - 1396/12/29
35 پشتیبانی 24 ساعته نرم افزار HIS بیمارستان رفسنجانی 96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/2 - 1396/12/29
36  پشتیبانی از سامانه های تحت شبکه دولت(صندوق های پستی اتوماسیون اداری فرزین ، سامن ، سناما ، پنجره ، خزانه داری کل کشور)-96 پشتیبانی سامانه ها 1396/1/6 - 1396/12/29
37 راه اندازی گردش الکترونیکی احکام پرسنلی96 نرم افزار 1396/1/20 - 1396/4/1
38 راه اندازی فایروال دانشگاه (ارائه طرح، انتخاب مشاور و اجرا)96 Infrastructure 1396/2/1 - 1396/2/29
39 راه اندازی HIS بیمارستانی96 HIS 1396/2/1 - 1396/2/10
40 تعریف کلیه اقلام دارو و لوازم مصرفی در HIS---96 HIS 1396/2/1 - 1396/8/27
41 پیگیری در خصوص ارتباط فیبر بیمارستان96 Infrastructure 1396/2/1 - 1396/2/29
42 راه اندازی کش سرور دانشگاه96 Infrastructure 1396/2/5 - 1396/2/29
43 راه اندازی سرور پکس96 نرم افزار 1396/2/10 - 1396/2/20
44 تعریف ساختار بیمارستان در His----96 HIS 1396/2/16 - 1396/2/26
45 تعریف پزشکان در HIS---96 HIS 1396/2/17 - 1396/12/26
46 راه اندازی سیستم تلفنی Voip---96 Connections 1396/2/20 - 1396/2/29
47 پشتیبانی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری 96 Technical Support 1396/3/1 - 1396/3/11
48 امور نگهداری و بروز رسانی اطلاعات سهم(داده ها، گراف و سطوح دسترسی) داشبورد سهم 1396/3/1 - 1396/12/29
49 راه اندازی سامانه نظر سنجی الکترونیکی96 نرم افزار 1396/3/1 - 1396/3/30
50 راه اندازی اکانتینگ دانشگاه (ارائه طرح، انتخاب پیامانکار و اجرا) Infrastructure 1396/3/1 - 1396/4/20
51 رفع مشکلات فاوا زمان راه اندازی بیمارستان امام حسن (ع) بیمارستان امام حسن (ع) 1396/3/1 - 1396/12/1
52 راه اندازی سامانه تغذیه دانشجویان مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان -96 مرکز آمورش عالی سلامت شیروان 1396/3/1 - 1396/7/29
53 وب سایت مدیریت فاوا طراحی و برنامه نویسی سامانه تیکت 1396/3/1 - 1396/9/1
54 مجازی سازی سرورهای بنت الهدی Data Center 1396/3/8 - 1396/4/3
55 راه اندازی لینک رادیویی امام خمینی - رفسنجانی 96 Connections 1396/3/9 - 1396/3/18
56 راه اندازی لینک رادیویی رفسنجانی - دیتا سنتر 96 Infrastructure 1396/3/10 - 1396/3/19
57 اجرا پیاده سازی سیستم های بک اپ امام حسن بیمارستان امام حسن (ع) 1396/4/1 - 1396/4/20
58 راه اندازی شبکه بخش های بیمارستانی96 Infrastructure 1396/4/6 - 1396/4/15
59 راه اندازی کلیه رایانه های بیمارستانی96 Hardware 1396/4/10 - 1396/4/26
60 اتصال دستگاه آزمایشگاه به HIS بیمارستان امام حسن (ع) 1396/4/21 - 1396/6/28
61   راه اندازی سرور آزمون مجازی دانشکده پزشکی و پرستاری و مامایی96 Hardware 1396/4/25 - 1396/5/15
62 راه اندازی سامانه نقل و انتقالات کارکنان96 نرم افزار 1396/5/1 - 1396/6/1
63 انتقال تمامی صندوق پستی های دانشگاه در اتوماسیون دبیرخانه فرزین به دامنه جدید96 نرم افزار 1396/5/1 - 1396/5/30
64 راه اندازی شبکه وایرلس مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان96 Infrastructure 1396/5/1 - 1396/6/29
65 اجرای دسکتاپ های مجازی امام حسن96 بیمارستان امام حسن (ع) 1396/6/1 - 1396/8/1
66 اجرای دسکتاپ های مجازی رفسنجانی 96 بیمارستان هاشمی رفسنجانی 1396/6/1 - 1396/8/1
67 راه اندازی رک پشت بام - لینکهای رادیویی فاروج 96 Infrastructure 1396/6/22 - 1396/7/30
68 اجرا پیاده سازی سیستم های بک اپ رفسنجانی 96 بیمارستان هاشمی رفسنجانی 1396/6/25 - 1396/7/10
69 اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان امام رضا بیمارستان امام رضا (ع) 1396/7/2 - 1396/7/20
70 اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان امام علی96 بیمارستان امام علی (ع) 1396/8/1 - 1396/8/30
71 اصلاح ساختار سویچیگ بیمارستان بنت الهدی96 بیمارستان بنت الهدی 1396/9/1 - 1396/9/30
72 پیگیری و راه اندازی 10 خط مستقیم شهری بیمارستان رفسنجانی96 Connections 1396/9/1 - 1396/9/29
73 راه اندازی شبکه بخشهای LDR1,LDR2 اورژانس بیمارستان بنت الهدی بیمارستان بنت الهدی 1396/9/14 - 1396/10/14
74 اتصال پکس به HIS بیمارستان امام حسن (ع) 1396/10/1 - 1396/10/29
75 راه اندازی مچ بند پرینتر پذیرش بیمارستان رفسنجانی 96 HIS 1396/10/1 - 1396/10/20
76 ایجاد فایل آموزشی HIS سواد رایانه ای 1396/10/2 - 1396/12/1
77 نصب و راه اندازی اکسس پوینت های بیمارستان بنت الهدی96 Infrastructure 1396/10/5 - 1396/10/20
78 تکمیل و پوشش کادر فاوا بیمارستان امام حسن (ع) 1396/11/1 - 1396/12/29
79 تهیه و تدوین قرارداد های حضور و غیاب 96 نرم افزار 1396/12/2 - 1396/12/7