مهدی یزدانی

1066
نام و نام خانوادگی : مهدی یزدانی
سمت : کارشناس فناوری اطلاعات شبکه بهداشت شهرستان مانه و سملقان
تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار
پست الکترونیک : mehdi.yzdani@gmail.com
تلفن محل کار : 05832922188 - داخلی 108

از مجموع 9 رأی

فاقد نظر