نسیم سراج اکبری

1225

نام ونام خانوادگی: نسیم سراج اکبری

سمت: مسئول آمار معاونت بهداشتی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

تلفن محل کار: 32248195
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر