نسیم سراج اکبری

1164

نام ونام خانوادگی: نسیم سراج اکبری

سمت: مسئول آمار معاونت بهداشتی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

تلفن محل کار: 32248195
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر