نرگس پورجعفر

2334

مهندس نرگس پورجعفر

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

کارشناس اداره نرم افزار

شماره تماس : 05831511030

ساعات حضور : شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 الی 15خدمات ارائه شده در حوزه اداری و مالی

خدمات ارائه شده در حوزه اداری مالی تا آبان ماه 97(سمت قبلی)

حوزه اتوماسیون های اداری و مالی

حوزه اتوماسیون های اداری مالی تا آبان 97(سمت قبلی)

گزارشات دبیرخانه الکترونیک

اقدامات انجام شده در راستای دبیرخانه الکترونیک تا آبان 97

همکاری در پروژه تحلیل و طراحی داشبورد دارویی

همکاری در تحلیل و بررسی دیتابیس های مرتبط با داشبورد دارویی

آموزش های ایجاد شده

آموزش های ایجاد شده توسط من

دستورالعمل ها

دستورالعمل های مرتبط با حوزه مربوطه

دوره آموزشی HTML

برگزاری دوره آزاد آموزش برنامه نویسی Front End

طراحی فرم و فرآیندهای الکترونیک

اطلاعات مربوط به طراحی فرم و فرآیند الکترونیک دانشگاه

ارزیابی عملکرد سال 1398

اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد سال 1398 (شروع فعالیت از فروردین 99)

Remote Desktop Services 2016 Microsoft

RDS is the platform of choice for building virtualization solutions

گزارش عملکرد

شرح گزارش عملکرد از سال 1396

دوره های آموزشی سال 1401

این دوره ها جهت سال 1401 پیش بینی شده است
از مجموع 5 رأی

فاقد نظر