سمیراحسینی

924

نام ونام خانوادگی:سمیراحسینی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد نرم افزار

سمت:مسئول فناوری اطلاعات معاونت بهداشت

تلفن محل کار: 32247195

پست الکترونیک : sa.hosseini@nkums.ac.ir

شرح و وظایف :

· بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز، كارشناسي فني خريد و تاييد فاكتورهاي خريد. كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده .

نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند ( مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي وكنترل كيفيت تعمير تجهيزات.

· هماهنگي با مديريت فناوري اطلاعات در خصوص عقد قرارداد نرم افزار آزمایشگاه و رای زنی با شرکت های ارایه نرم افزار.

· عيب يابي درون شبکه و رفع مشكل شبكه‌ا ي و شناسايي error هاي سيستم جهت اتصال به اينترنت.

· حضور مستمر در جلسات و همکاری جهت راه اندازی سیستم ارجاع سطح  2  (پرونده الکترونیک سلامت) و جلسات جهت راه اندازی شبکه برای نقاط کور استان.

.رفع اشكال و آموزش سيستم اتوماسيون اداري به كاربران شاغل.

. عیب یابی و رفع مشلات مربوط به نرم افزار دهان دندان- نرم افزار سطح 1 و سطح 2.

. راه اندازی و آموزش نرم افزار مربوط به طرح سلامت تن سنجی  بهورزان.

رفع مشکلات روتین نرم افزاری و سخت افزاری کاربران.

.نظارت برخرید و تجهیز سیستم های کامپیوتری و راه اندازی شبکه در واحدهای تابعه معاونت بهداشت.

. نظارت بر ورود داده های مربوط به زیرساخت واحدهای تابعه در سامانه سیب.

.نظارت و ثبت اطلاعات مربوط به نیروهای انسانی شاغل در حوزه بهداشت و تجهیزات واحدهای بهداشتی در سطح استان در سامانه سیب.

.نظارت و ثبت ساختار سازمانی نیروی انسانی و پایش و ارزشیابی پرداخت مبتنی بر کیفیت جهت پرسنل شاغل در حوزه بهداشت (سامانه P4Q).
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر