فاطمه گلی

1008

ساعت حضور :

شنبه الی چهارشنبه (7 الی 15 )

محل کار :

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه

تلفن تماس: 31511007

 

 

 

مطالب مرتبط :


تدوین ماژول تغذیه در نرم افزار HIS
202

از مجموع 1 رأی

فاقد نظر