فاطمه گلی

330

ساعت حضور :

شنبه الی چهارشنبه (7 الی 15 )

محل کار :

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه

تلفن تماس: 31511152


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر