بابک شهسوار

771
ساعت حضور :

شنبه الی چهارشنبه (7 الی 15 )

محل کار :

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه (اداره شبکه و زیرساخت )

شماره تماس :

058-31511007


از مجموع 3 رأی

فاقد نظر