دستاورد ها

1876

دستاورد های مدیریت آمار و فناوری اطلاعاتسامانه بهبود عملکرد سازمان

سامانه ای بارویکرد پویا سازی مجموعه ی کلی سازمان

سهم

سامانه هوشمند مدیریت

اتوماسیون فاوا

داشبورد مدیریتی فاوا

رنکینگ

نظام رتبه بندی پرسنل فاوا

تیکت

درخواست خدمت از مدیریت فاوا

بهینه سازی وب سایت و رنکینگ

نکات مهم درباره سایت و سامانه رنکینگمطالب مرتبط :


نظام ارزیابی فنی حوزه فاوا
657
طراحی اپلیکیشن دانشگاه
784
راه اندازی تلفن جامع دانشگاه
545
مالکیت فکری پروژه های در دست اقدام
601

از مجموع 2 رأی

فاقد نظر