صمد حسن پور

1338

نام و نام خانوادگی : صمد حسن پور
سمت: مسئول فناوری اطلاعات شبکه بهداشت شیروان
تحصیلات: کارشناسی مهندسی نرم افزار
پست الکترونیک: s.hassanpour@nkums.ac.ir
تلفن تماس: 05836220255 داخلی 130
از مجموع 26 رأی

فاقد نظر