مرتضی کرامتی

1341

نام و نام خانوادگی : مرتضی کرامتی 
سمت : کارشناس رایانه مرکز بهداشت بجنورد
تحصیلات : کارشناس کامپیوتر- نرم افزار
پست الکترونیک : keramati_persia@yahoo.com 
Keramati.Persia@gmail.com
Morteza.Keramati@nkums.ac.ir
تلفن محل کار : 05832221444-6 داخلی 145

شرح و وظایف :

 1. اسمبل و نصب و راه اندازي سيستم هاي كامپيوتري
 2. مشاركت در راه اندازي شبكه هاي كامپيوتري با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 3. چك كردن سيستم ها از نظر سخت افزاري و تعميرات و تنظيمات مربوط به آن
 4. انجام تنظيمات مربوط به شبكه جهت اتصال به اينترنت با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 5. آموزش و راهنمايي پرسنل جهت رفع مشكلات سخت افزاري و نرم افزاري
 6. بازديد از قسمت ها و بررسي مشكلات سخت افزاري و شبكه اي و رفع مشكلات موجود
 7. ثبت ليست سخت افزاري كامپيوترهايي كه كد شناسايي ندارند و ارائه آن به مركز فن آوري اطلاعات
 8. همكاري در نصب و راه اندازي و آموزش نرم افزارهاي مربوط به حوزه خود
 9. تهيه برنامه آموزشي براي كاركنان مربوط به واحد خود و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه
 10.  عيب يابي شبكه LAN واحد مربوطه و رفع عيوب با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 11.  نصب و راه اندازي نودهاي جديد در واحد مربوطه و نظارت بر اجراي آن
 12.  پيشنهاد مشخصات تجهيزات شبكه مورد نياز و برآورد قيمت آنها با هماهنگي مركز IT دانشگاه
 13. پيگيري علل سخت افزاري بروز اختلال يا قطع اينترنت

  نرم افزار درامد امین رایانه آذر

 14. پشتیبانی 

 15. اموزش


از مجموع 7 رأی

فاقد نظر