شبنم حصاری

2395

سمت :

جانشین مدیر آمار و فناوری اطلاعات

         

  • پیگیری موضوعات مرتبط با پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع در دانشگاه.
  • پیگیری و اجرای دستورالعمل های سامانه های حوزه سلامت.
  • نظارت بر امور اداری پرسنل فاوا.
  • پاسخگویی و تصمیم گیری در حوزه فاوا دانشگاه در غیاب مدیر فاوا.
  • حضور و مدیریت جلسات در غیاب مدیر فاوا.
  • تعامل سازنده با سایر ارکان دانشگاه، در راستای استقرار دولت الکترونیک در دانشگاه.
  • تلاش برای پوشش حداکثری شرح و ظایف مدیر فاوا.

 

 

 

پست الکترونیک : sh.hesari@nkums.ac.ir

تلفن : 31511008 -058 

دفتر محل کار: ستاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی


از مجموع 17 رأی

فاقد نظر