سیدحسین حسینی فر

1113

 

نام ونام خانوادگی: سید حسین حسینی فر

مدرک تحصیلی: کارشناسی فناوری اطلاعات

سمت:مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان جاجرم

پست الکترونیک : hosseinifar@nkums.ac.ir

تلفن محل کار: 32276001-32276005 داخلی:188

شرح و وظایف :

  1. مسئول رسیدگی به مشکلات سیستم   HIS
  2. رسیدگی به مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری سیستمهای بیمارستان
  3. تهیه پشتیبان از اطلاعات سیستم HIS   (دوبار در روز )
  4. بررسی و کنترل  سامانه های مورد استفاده در بیمارستان
  5. ثبت اثر انگشت پرسنل جدید در سیستم حضور و غیاب و گزارش تردد های پرسنل به رئیس بیمارستاناز مجموع 2 رأی

فاقد نظر