مریم امامی

1094

نام ونام خانوادگی : مریم امامی

سمت: کارشناس it

مدرک تحصیلی: کارشناسی ict

تلفن محل کار:5832506001 داخلی :19

شرح و وظایف :

1-رفع مشکلات نرم افزاری

2-

3- ...

 
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر