سید محمد سیدی

1277

مهندس سید محمد سیدی

سمت: مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد

تحصیلات: کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

پست الکترونیک:

تلفن تماس: 05832241054
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر