احسان حاتمی

1961

ساعت حضور :

شنبه الی چهارشنبه (7 الی 15 )

محل کار :

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه 

اداره شبکه ،پشتیبانی  و زیرساخت

 

مطالب مرتبط :


راهبرد اداره نرم افزار
590

از مجموع 4 رأی

فاقد نظر