احسان حاتمی

1882

ساعت حضور :

شنبه الی چهارشنبه (7 الی 15 )

محل کار :

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه 

اداره شبکه ،پشتیبانی  و زیرساخت

 

مطالب مرتبط :


راهبرد اداره نرم افزار
550

از مجموع 4 رأی

فاقد نظر