سید سعید جوادی

1913

سمت ها:

  • جانشین و معاون مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 ساعات حضور :

  • شنبه تا چهارشنبه (7 لغایت 15)

از مجموع 4 رأی

فاقد نظر