مهدی امجدی

895

نام و نام خانوادگی: مهدی امجدی
سمت: مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان آیت الله هاشمی شیروان
تحصیلات: کارشناس نرم افزار
پست الکترونیک:
mehdi. Amjadi@nkums. Ac. Ir
تلفن محل کار: 31525300
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر