مهدی امجدی

1570

نام و نام خانوادگی: مهدی امجدی
سمت: مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان آیت الله هاشمی شیروان
تحصیلات: کارشناس نرم افزار
پست الکترونیک:
mehdi. Amjadi@nkums. Ac. Ir
تلفن محل کار: 31525300




از مجموع 5 رأی

فاقد نظر