عبدالوهاب تقتمش

1343

نام و نام خانوادگی:عبدالوهاب تقتمش

سمت: مسئول آماربیمارستان پورسینا مانه و سملقان

مدرک تحصیلی: کارشناس مدارک پزشکی

تلفن:05832928838 داخلی 212

شرح و وظایف :

1-نصب access point جهت دسترسی دانشجویان به اینترنت

2-سانترال نمودن خطوط تلفن شبکه بهداشت مانه و سملقان

3- نصب کارت شبکه روی سرور برای افزایش خطوط

4- اضافه کردن دو خط به سرور جهت بالا رفتن سرعت اینترنت

5-نخصیص سرعت و پهنای باند جهت کاربران جهت مدیریت و افزایش سرعت اینترنت اما عملا به خاطر زیرساخت مخابرات مانه و سملقان موارد فوق کاربردی نبوده ، از این جهت تلاش برای رادیویی نمودن اینترنت شبکه بهداشت از بجنورد در دست اقدام می باشد.

6-پیگیری مجدانه جهت برقراری اینترنت مراکزو خانه های بهداشت فاقد اینترنت

شرح مختصری از گزارش کاری  ماه گذشته و میزان زمان صرف شده برای آن به همراه مقام دستور دهنده برای انجام آن
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر