مجید سیاوشی

1363

نام ونام خانوادگی: مجیدسیاوشی

سمت: مسئول فناوری و اطلاعات بیمارستان شهدای فاروج

مدرک تحصیلی: کاردان نرم افزارسیستم

شرح و وظایف :

1- مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان

2- مسئول His  بیمارستان

3- مسئول امور اداری بیمارستان

شرح مختصری از گزارش کاری  ماه گذشته و میزان زمان صرف شده برای آن به همراه مقام دستور دهنده برای انجام آن

پست الکترونیک: shi.majid@gmail.com

تلفن محل کار:05836425524 داخلی :111

 

 

 
فاقد نظر