مهندس گلثوم آل خانیان

578

کارشناس فناوری اطلاعات مرکز بهداشت بجنورد

مدیر پروژه در دست اقدام اصلاح نظام حضور غیاب دانشگاه و ایجاد نظام هوشمند
ایمیل:
شماره تماس:
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر