اداره زیرساخت و شبکه

2567

اداره شبکه و زیرساخت و پشتیبانی بعنوان شاهراه ارتباطات در مدیریت فاوا از 5 حوزه مهم تشکیل شده که هر کدام نیازمند برنامه ریزی دقیق  جهت پیشبرد اهداف فاوا می باشد.

  • حوزه مجازی سازی در خصوص مسایل مجازی سازی و دیتا سنترینگ
  • حوزه ارتباطات زیرساخت در خصوص ارتباطات رادیویی و VOIP
  • حوزه  پشتیبانی در خصوص خرید تجهیزات و پشتیبانی سیستم ها
  • حوزه امنیت سایبری در خصوص مسائل امنیت دانشگاه
  • حوزه  ارتباطات سویچینگ 

 

ساختار اداره شبکه وزیرساخت و پشتیانی:

مسئول شبکه و زیرساخت : مهندس احسان حاتمی- داخلی 1006

کارشناس مجازی سازی و دیتا سنترینگ و امنیت : مهندس حامد ره آموز - داخلی 1013

کارشناس ارتباطات و VOIP : مهندس قاسم راستینه داخلی 1009

کارشناس پشتیبانی و تجهیزات : مهندس شهسوار داخلی 1010

کارشناس سویچینگ : مهندس سمیه صفایی - داخلی 1004

 


از مجموع 11 رأی

فاقد نظر