کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماری ها(ICD10)

1618

فایل اکسل کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماری ها(ICD10) مورد تائید معاونت درمان را می توانید دانلود نمایید:

روی لینک ذیل کلیک نمائید.

 

ICD10.xlsx
از مجموع 21 رأی

فاقد نظر