میلاد قاضی زاده

649

میلاد قاضی زاده

مسئول اداره تحقیق و توسعه

تحصیل کرده رشته طراحی و تولید نرم افزار در مقطع کارشناسی ارشد

برنامه نویس دانشگاه

پست الکترونیک : ghazizadeh@nkums.ac.ir و m.ghazizadeh@nkums.ac.ir

تلفن : 31511012-058

دفتر محل کار: ساختمان دیتا سنتر دانشگاه، مستقر در بیمارستان امام علی (ع)

 پروژه های در دست اجرا

فهرست به همراه توضیحات مختصر در خصوص فعالیت های در دست اقدام مهندس قاضی زاده

فرم خود اظهاری سواد رسانه ای

ویژه کلیه دانشجویان دانشکده های پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری و مامایی، و بهداشتمطالب مرتبط :


sso چیست؟
70

از مجموع 2 رأی

فاقد نظر