سیم کارت سازمانی

255

با توجه به دستور العمل های حراست و مدیریت فاوا باتوجه به نیاز مراکز و واحد های تابعه دانشگاه سیم کارت سازمانی در اختیار کاربران قرار میگیرد

جهت استفاده از این سیم کارت ها  نامه درخواست سیم کارت توسط کارشناس فاوا هر واحد تهیه شده و با امضای ریاست مجموعه برای مدیریت فاوا دانشگاه ارسال میگردد .

در درخواست تعداد سیم کارت / مدل اپراتوار( ایرانسل یا همراه اول ) / مورد استفاده  حتما ذکر گردد.

پس از تایید، سیم کارت ها تحویل کارشناس فاوا واحد میگردد.

کاربر نهایی استفاده از سیم کارت باید فرم تحویل سیم کارت را تکمیل و امضا نموده و متعهد به استفاده صحیح از سیم کارت گردد.

پس از تکمیل، فرم در دبیرخانه و درسامانه اتوماسیون اداری اسکن و با عنوان سیم کارت سازمانی شماره (شماره سیم کارت ) - نام مرکز ذخیره و برای کارشناس فاوا رونوشت ارسال گردد.

 

تعهد نامه تحويل سيمكارت
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر