ایمیل سازمانی

128

آموزش دسترسی به سامانه ایمیل دانشگاهی 

 

سامانه ایمیل دانشگاهی :

mail.nkums.ac.ir

 

تیزر امکانات و راه اندازی ایمیل سرور:

 

 

 

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر