گزارش شرکت های نرم افزاری

415
ردیف نام دانشگاه  نام نرم افزار نوع سامانه تاریخ اعتبار ایمیل پاسخ دهنده وضعیت ارسال لینک توضیحات پاسخ دهندگان
1 دانشگاه علوم پزشکي شيراز نرم افزار بيمارستاني سماب سامانه اطلاعات بیمارستانی 1398/06/26 ictm@sums.ac.ir   نرم افزار خود دانشگاه شیراز
نرم افزار خود دانشگاه شیراز  
 
2 تراشه هوشمند نوین سامانه اطلاعات بیمارستانی طب سافت-- سامانه اطلاعات بیمارستانی 1398/10/23 info@tebsoft.com   لینک ارسال گردید.  
3 بهين پردازشگران ماد شهر سامانه بيمارستاني بهين پردازشگران سامانه اطلاعات بیمارستانی 1398/11/16 Email: contact@behinsoftco.ir   لینک ارسال گردید.    
4 نرم افزاری جادوی فکر نرم افزار بيمارستاني کارما سامانه اطلاعات بیمارستانی 1398/12/16 karma@jco.ir   لینک ارسال گردید.    
5 رايان افزار پژوه نرم افزار بيمارستاني رايان افزار پژوه سامانه اطلاعات بیمارستانی 1399/04/09 info[at]rayanafzar[dot]com-rdeshir1900[at]yahoo[dot]com   پاسخ ندادند    
6 ره آورد رايانه نرم افزار بيمارستاني ره آورد رايانه سامانه اطلاعات بیمارستانی 1399/04/11 info@rahavard-rayaneh.com--Shakerna@yahoo.com

 
مدیر لینک ارسال گردید.    
7 کوثر سلامت سپاهان نرم افزار بيمارستاني کوثر اصفهان سامانه اطلاعات بیمارستانی 1399/05/02 INFO@KHSCO.NET   پاسخ ندادند    
8 اروم تراشه پردازان نرم افزار بيمارستاني اروم تراشه تريتا سامانه اطلاعات بیمارستانی 1399/05/15 vahid1880vahid@gmail.com---ارومیه   لینک ارسال گردید.  
9 اطلاع رسانی پیوند داده ها نرم افزار بيمارستاني پيوند داده ها سامانه اطلاعات بیمارستانی 1399/05/15 info@epd.ir   لینک ارسال گردید.    
10 سایان رایان اکباتان نرم افزار بيمارستاني سايان رايان سامانه اطلاعات بیمارستانی 1399/05/21 info@SayanRayan.ir   لینک ارسال گردید.  
11 سلامت الکترونيک تامين سامانه بيمارستاني سلامت الکترونيک تامين سامانه اطلاعات بیمارستانی 1399/12/13     لینک ارسال گردید.    
12 ارتباط گستران شبکه کیهان نرم افزار بيمارستاني سيماد سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/01/10     شرکت مهندسی  در حوزه سرور شرکت مهندسی  در حوزه سرور  
13 راشن سیستم آریا نرم افزار بيمارستاني راشن سيستم سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/02/13 nnjavanbakht@yahoo.com   پاسخ ندادند    
14 مهندسي کيان تک نرم افراز نرم افزار بيمارستاني کيان تک سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/02/30    
نرم افزار برای مطبها  
نرم افزار برای مطبها  
15 فنی مهندسی پویا سامانه دیوا نرم افزار بيمارستاني پويا سامانه سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/04/01 info@pooyasamaneh.net   pooyasamaneh@yahoo.com مدیر فروش لینک ارسال گردید.  
16 راياوران نرم افزار بيمارستاني راياوران سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/04/14 info@rayavaran.com   پاسخ ندادند    
17 تلاشگران جزیره رویا نرم افزار بيمارستاني سلامت نگار سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/05/16  info@SalamatNegaar.ir   پاسخ ندادند    
18 بیمارستان فارابي نرم افزار بيمارستاني فارابي سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/06/15 farabih@tums.ac.ir   تخصصی چشم  نرم افزاری که برای خود بیمارستان نوشته شده   
19 هوشمند سازان بینا گستر شمس نرم افزار بيمارستاني هوشمند سازان بينا سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/07/13 info@hsbco.ir    نرم افزار در حوزه کنترل تردد  نرم افزار در حوزه کنترل تردد   
20 داده پرداز پدیده آسمان سامانه بيمارستاني آسمان سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/08/28 admin@SkySoftwares.ir   لینک ارسال گردید. نرم افزار برای   درمانگاه و کلینیکها  
21 شبکه گستر صنم سامانه بيمارستاني صنم سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/09/09  info@sgssoft.ir   لینک ارسال گردید.  بالای 20 بیمارستان از این سامانه استفاده می کنند.  
22 اندیشه و برنامه رهنما شرق سامانه بيمارستاني اي پالس سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/09/15     خط مسدود است.    
23 تحلیلگران فن آوری اطلاعات فارس نرم افزار بيمارستاني تحليلگران فارس سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/09/18     پاسخ ندادند    
24 کیان پرداز سلامت نرم افزار بيمارستاني سلامت پرداز سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/10/09     شماره ای یافت نشد    
25 راسپينا فرا گستر نرم افزار بيمارستاني راسپينا سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/10/20  info@Raspina.co.ir   لینک ارسال گردید.    
26 موسسه خدمات بهداشتي درماني ميلاد سلامت تهران سامانه بيمارستاني ميلاد سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/10/30     پاسخ ندادند    
27 نوآوران پزشکی نور البرز نرم افزار بيمارستاني حکيم طب سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/11/12     شماره ای یافت نشد    
28 بیمارستان شهید عارفیان ارومیه نرم افزار بيمارستاني عارف سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/06/31     پاسخ ندادند    
29 دانش پردازش و فناوری سلامت قشم نرم افزار بيمارستاني ميکرو افزار سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/11/20     لینک ارسال گردید.    
30 تیراژه رایانه تهران نرم افزار بيمارستاني تيراژه رايانه سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/12/18 info@trtco.com   لینک ارسال گردید.  
31 سرآمد سیستم صبا نرم افزار بيمارستاني سرآمد سيستم سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/12/25 support.aparat.com   شماره ای یافت نشد    
32 بیمارستان امام حسین مشهد نرم افزار بيمارستاني ثامن سلامت سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/05/31     لینک ارسال گردید. نرم افزاری که برای خود بیمارستان نوشته شده   
33 خدمات درماني مريم كرج نرم افزار بيمارستاني سينا تام سامانه اطلاعات بیمارستانی 1400/10/27     بیمارستان زنان و زایمان نرم افزاری که برای خود بیمارستان نوشته شده   
34 طراح داده پیشرو نرم افزار بيمارستاني طراح داده پيشرو سامانه اطلاعات بیمارستانی 1401/08/24     لینک ارسال گردید.    
35 درمان رايانه خاورميانه نرم افزار بيمارستاني درمان رايانه خاورميانه سامانه اطلاعات بیمارستانی 1401/09/21 info@darman-itc.com   لینک ارسال گردید. بیشتر در حوزه کلینیک و درمانگاه تعداد بیمارستان 1 عدد  
36 طب و رايانه نرم افزار بيمارستان طب و رايانه سامانه اطلاعات بیمارستانی 1401/09/22     لینک ارسال گردید.  بیشتر درحوزه  درمانگاه و کلینیک   
37 داده پردازسپهر گستر زاگرس            درحوزه مطب و کلینیک    درحوزه مطب و کلینیک    

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر