شاخص های طبقه بندی تخصص فاوا

433

 

جدول زیر بر اساس نیاز های تخصصی دانشگاه در حوزه فاوا طراحی شده است و ضریف تیکت به معنای نیازمندی بیشتر دانشگاه به تخصص مورد نیاز است.
لازم به ذکر است همکاران شاغل در ساختار فاوا دانشگاه بر اساس ستون "شرایط احراز" می توانند نسبت به دریافت گواهینامه ضریف تیکت برای خود اقدام کنند.

این ضرایب در تعداد تیکت موثر خواهد بود،

بعنوان مثال:

فردی که ضریب 5  را اخذ نماید، تمامی تیکت های آن در ان ضرب خواهد شد

ضریب تیکت شرح شرایط احراز
7.5 مجازی سازی سطح 3 تأیید رسمی مسئول زیرساخت دانشگاه مبنی بر راه اندازی و حل مشکل ساختار های دیتا سنتر مانند ( سخت افزار سرور ، Storage,VDI و...).
6.1 برنامه نویس سطح 4 طراحی و کد نویسی حداقل 20 سامانه
6.1 مجازی سازی سطح 2 تأیید رسمی مسئول زیرساخت دانشگاه مبنی بر راه اندازی مدیریت ساختار های دیتا سنتر مانند ( سخت افزار سرور ، Storage,VDI و...).
5.6 امنیت تأیید رسمی مسئول زیرساخت دانشگاه مبنی بر توانایی اجرای سیاست های امنیتی ابلاغی ، کار با پروتکل های امنیتی، کار با فایروال و ...
5.3 برنامه نویس سطح 3 طراحی و کد نویسی حداقل 10 سامانه
5.1 مجازی سازی سطح 1 تأیید رسمی مسئول زیرساخت دانشگاه مبنی بر راه اندازی مدیریت ساختار های مجازی اتاق سرور یک بیمارستان مانند ( سخت افزار سرور ، Storage,VDI و...).
4.8 برنامه نویس سطح 2 طراحی و کد نویسی حداقل 5 سامانه
4.8 سرویسینگ لینوکس بیس تأیید رسمی مسئول زیرساخت دانشگاه مبنی بر کانفیگ دستگاه های اکتیو شبکه مانند کلیه سرویس هاس سیستم عامل لینوکس بیس
4.5 تحلیل گر توانایی تحلیل سامانه ها و دیتا بیس های موجود و تشخیص روابط بین جداول و فیلد ها
4.2 برنامه نویس سطح 1 طراحی و کد نویسی حداقل 1 سامانه
4.2 سوئیچیگ تأیید رسمی مسئول زیرساخت دانشگاه مبنی بر کانفیگ دستگاه های اکتیو شبکه مانند سوئیچ، رادیو، روتر بورد و ...
4 سرویسینگ ویندوز بیس تأیید رسمی مسئول زیرساخت دانشگاه مبنی بر کانفیگ دستگاه های اکتیو شبکه مانند کلیه سرویس هاس سیستم عامل  ویندوز 
2.5 آنتی ویروس تأیید رسمی مسئول زیرساخت دانشگاه مبنی بر توانایی کار با کنسول های آنتی ویروس
2 کارشناس پشتیبانی سامانه ها راهبر ارشد سامانه ها مدیریت پشتیبان دیتا بیس ها
1 کارشناس پشتیبانی سیستم ها حل مشکلات جاری

 
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر