دستورالعمل استفاده از اتوماسیون دبیرخانه

1308

دستور العمل استفاده از اتوماسیون اداری دبیرخانه :

  1. استفاده از گزارش " بررسی موجود بودن وضعیت کاربر " جهت اطمینان از تکراری نبودن مشخصات کاربر در فرم " تعریف کاربر جدید" و تکرار جست و جو بر اساس کد ملی ، نام خانوادگی ، کد پرسنلی
  2. صرفاً استفاده از کد ملی در تکمیل فیلد نام کاربری در فرم "تعریف کاربر جدید"
  3. ایجاد سمت خالی قبل از تعریف کاربر جدید
  4. تایید مشخصات کاربر مریوطه توسط مدیر واحد جهت ایجاد کاربری جدید
  5. شفاف(Transparent) بودن پس زمینه امضا در فرم درج امضا

از مجموع 5 رأی

فاقد نظر