سامانه پژوهان

695
 1. انجام لایه بندی به منظور انجام کلیه فرآیندها بصورت مجزا برای هر دانشکده یا مرکز تحقیقاتی (بصورت زیر مجموعه ای از سامانه اصلی)
 2. امکان لینک کردن سامانه پژوهان با سامانه ورود اطلاعات اعضای هیئت علمی دانشگاه
 3. امکان لینک کردن سامانه پژوهان با سامانه کمیته ملی اخلاق در وزارت بهداشت
 4. وجود امضای الکترونیک معاونین پژوهش دانشکده ها در قسمت ارجاعات طرح های پژوهشی در سیکل گردشی طرح ها
 5. وجود امضای الکترونیک معاون پژوهش در گواهی پایان طرح ها
 6. کدهای اختصاص داده شده به طرح های پژوهشی در صورت حذف یک طرح پژوهشی به صورت اتومات کدهای بعدی تغییر کرده و شماره کد طرح اختصاصی خالی پر گردد. به عنوان مثال طرح پژوهشی با کد 9600019 در صورت حذف طرح شماره 9600020 جایگزین همین طرح مذکور با تغییر کد به 9600019 گردد.
 7. کد رهگیریاختصاص داده شده به مقاله با داده وارد شده جهت ارسال مقاله مطابقت داشته باشد.
 8. در گواهی پایان طرح داده شده کد اخلاق به فرمت کد اختصاص داده شده وزارت بهداشت ونیز تاریخ شورای اخلاق و پژوهش وجود داشته باشد.
 9. کد اخلاق اختصاص داده شده جهت هر طرح پژوهشی پس از تصویب طرح در زبانه ای در قسمت سمت راست هر طرح نمایش داده شود.
 10. اطلاع دادن اتمام زمان جدول گانت طرح پژوهشی به مجری طرح پژوهشی از طریق پیمامک و ایمیل اطلاع رسانی صورت گیرد.
 11. به داور طرح تحقیقاتی زمان اتمامبازه زمان داوریاز طریق ایمیل و پیامک اطلاع رسانی شود.
 12. امکان باز خوانی مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی در سایت های مختلف علمی و آوردن آنها از سایت ها به سامانه پژوهان  جهت ثبت در رزومه افراد و ثبت  در مقالات چاپ شده.
 13. بکاپ گیری به صورت مجزا برای هرسال یا هر 6ماه
 14. قابلیت ری استور کردن بکاپ ها توسط ادمین سامانه
 15. قابلیت بکاپ گیری در یک آدرس دیگر (سرور بک آپ) علاوه بر بکاپ گیری روی سرور اصلی سامانه
 16. پیاده سازی ساز وکاری برای عدم کاهش سرعت سامانه با بالا رفتن حجم اطلاعات سامانه
 17. قابلیت تعریف دو ایمیل سرور برای ارسال ایمیل به کاربران در صورتی که ایمیل سرور اول قادر به سرویس دهی نبود از ایمیل سرور دوم استفاده شود.
 18. قابلیت گزارش گیری از ایمیل های ارسال شده.
 19. قابلیت گزارش گیری از sms های ارسال شده.

 

 

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر