سالنامه آماری دانشگاه

1721

سالنامه آماری دانشگاه حاوی مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی ، اجتماعی و فرهنگی و فنی عمرانی دانشگاه می‌باشد که به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم‌گیران، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و سایر متقاضیان، از سال 1394 به طور سالانه تهیه و منتشر می‌شود.


از مجموع 6 رأی

فاقد نظر