بابک شهسوار

276
ساعت حضور :

شنبه الی چهارشنبه (7 الی 15 )

محل کار :

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه (اداره نرم افزار )

شماره تماس :

05832221910 داخلی 156
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر