درخواست خدمت از مدیریت فاوا دانشگاه

اقدامات در دست اجرا

ادارات زیرمجموعه

اداره آمار

اداره زیرساخت و شبکه

اداره پشتیبانی و نرم افزار

تیم تحقیق و توسعه

سالنامه آماری دانشگاه

مشاهده اطلاعات بیشتر

دسترسی های سریع

سامانه ها

فرایند ها

مستندات

شورا و کمیته

شرح وظایف

RFP

فرم ها

آنکالی

سپاس

صورتجلسات

ارزیابی شاخص ها

راهنمای استخدام کارشناس فاوا

لیست نرم افزار های مجاز جهت نصب

نتایج ارزیابی عملکرد

دستورالعمل ها

دستاورد ها

درباره ما

تاریخچه

اطلاعات بیشتر گالری تصاویر

ویدئو معرفی

مأموریت های ویژه

همکاران

رنکینگ پرسنل فاوا

1. حامد ره آموز کارشناس فاوا ستاد(8359.1)
1
50
5225
1885
1199.1
2. احسان یزدی زاده کارشناس فاوا واحد(6160)
1
1
2000
4100
60
3. سید حسین حسینی فر مسئول فاوا واحد(5580.13)
1
1
2245.63
705
2629.5
4. معصومه اسدی مسئول فاوا واحد(5468.9)
1
1
2800
1420
1248.9
5. سید محمد سیدی مسئول فاوا واحد(5154.98)
1
1
2201.88
1790
1163.1
6. هوشنگ شکیبا مسئول فاوا واحد(4954.73)
1
1
2000.63
1395
1559.1
7. شبنم حصاری معاون اجرایی فاوا(4907)
75
1
2000
795
2037
8. سمیرا حسینی مسئول فاوا واحد(3945)
75
1
40
2150
1680
9. قاسم راستینه کارشناس فاوا واحد(3667.75)
1
1
1605.25
1635
427.5
10. نرگس پورجعفر کارشناس فاوا ستاد(3590.63)
180
1
65.63
1305
2040
نمایش همه موارد
11. سیدجعفر فخرطه مسئول فاوا واحد(3371.03)
1
1
2000.63
450
920.4
12. بابک شهسوار مسئول اداره زیرساخت(3229.6)
1
10
22.5
1395
1802.1
13. سمیه جباری مسئول فاوا واحد(3210)
1
1
1
450
2760
14. سمیه کاویانی کارشناس فاوا واحد(3172.03)
1
1
1600.13
1250
321.9
15. پریزاد مهوش مسئول فاوا واحد(3040.75)
1
1
1605.75
415
1020
16. مجید سیاوشی مسئول فاوا واحد(2981.25)
1
1
2206.25
475
300
17. احسان حاتمی کارشناس فاوا ستاد(2878.85)
165
1
61.25
1620
1032.6
18. مهدی امجدی مسئول فاوا واحد(2692.65)
1
1
2206.25
400
86.4
19. آیلر شادکامی مسئول فاوا واحد(2635)
1
1
2000
635
1
20. حسین نگاری کارشناس فاوا واحد(2618.4)
1
1
1800
540
278.4
21. سیما حسینی معصوم کارشناس فاوا ستاد(2549.75)
1
1
31.25
900
1618.5
22. سعید جوادی مسئول اداره نرم افزار و پشتیبانی(2526.1)
1
1
200
950
1376.1
23. بهمن پناه کارشناس فاوا واحد(2465.5)
1
1
1800.5
665
1
24. صادق با نژاد کارشناس فاوا واحد(2445.78)
1
1
2000.88
450
1
25. محبوبه رضازاده کارشناس فاوا واحد(2250)
1
1
1
1290
960
26. سمیه صفایی کارشناس فاوا ستاد(2231.75)
1
25
33.75
1105
1068
27. محمد مهرو کارشناس فاوا واحد(2180)
1
1
1
440
1740
28. احمد باقری پهلوانلو کارشناس فاوا ستاد(2155.9)
1
1
1
1015
1140.9
29. مهدی جوارشی مسئول فاوا واحد(2124.35)
1
1
16.25
855
1253.1
30. مجتبی حقیقت پناه کارشناس فاوا واحد(1985.88)
1
1
1600.38
300
85.5
31. مرتضی کرامتی مسئول فاوا واحد(1918.63)
1
1
205.63
1665
48
32. بابک قهرمانی مسئول اداره آمار(1862)
1
1
1
650
1212
33. مهدی قاسم پور مسئول فاوا معاونت درمان(1671.85)
30
1
41.25
745
855.6
34. یاسر خسروشاه مسئول فاوا واحد(1528.48)
1
1
30.38
575
923.1
35. سید حسن هاشمی کارشناس فاوا ستاد(1476.25)
45
1
29.25
865
537
36. سمانه محمد نیا کارشناس فاوا واحد(1355)
1
1
1
275
1080
37. ایمان علی دادیانی مسئول فاوا واحد(1260)
1
1
1
300
960
38. زهرا جعفرزاده کارشناس فاوا ستاد(1155)
1
1
1
915
240
39. محمد فخاری کارشناس فاوا واحد(990)
1
1
280
710
1
40. ام کلثوم آلخانیان کارشناس فاوا واحد(923.73)
1
1
200.63
760
1
41. فرشته سرایدار مسئول فاوا واحد(896.38)
1
1
27.88
450
418.5
42. حسین مهری مسئول فاوا واحد(841.65)
1
1
281.25
450
110.4
43. صمد حسن پور مسئول فاوا واحد(745.4)
1
1
280
535
1
44. مهدی یزدانی مسئول فاوا واحد(697.5)
1
1
242.5
335
120
45. رضا علی آبادی مسئول فاوا واحد(664.9)
1
1
1
475
189.9
46. مریم امامی مسئول فاوا واحد(613.4)
1
1
240.5
285
87.9
47. اشرف ژاله کارشناس فاوا ستاد(549.85)
1
1
46.25
500
3.6
48. رعنا رضایی مسئول فاوا واحد(504)
1
1
29
475
1
49. پریا رحمانی مسئول فاوا واحد(455.03)
1
1
28.13
825
1
50. فاطمه گلی کارشناس فاوا ستاد(445)
1
1
1
445
1
51. فاطمه حاتمی مسئول فاوا واحد(288.75)
1
1
28.25
340
1
52. فرشید خواجه پور مسئول فاوا واحد(260.13)
1
1
35.63
385
1

اطلاعات تماس

بجنورد، بلوار دولت
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
کد پستی : 75516-94149
پست الکترونیکی : itc@nkums.ac.ir
تعداد افراد بر خط
تعداد بازدید های امروز
تعداد بازدید های دیروز
تعداد بازدید های هفته
تعداد بازدید های کل
پر بازدید ترین روز