دکتر وحیدی فر با اعلام این خبر افزود در راستای ارتقا امنیت سایبری دانشگاه طی هماهنگی انجام شده کارشناسان مرکز افتا استان ازدیتاسنتر و زیرساخت های ارتباطات دانشگاه بازدید کردند. طی این بازدید که با حضور کارشناسان مدیریت فاوا و حراست  انجام گرفت دستور العمل ها و چک لیست های جدید مورد بررسی قرارگرفت .

کارشناسان مرکز افتا لزوم استفاده از تجهیزات جدید واستفاده از مشاور تخصصی را مورد تاکید قرار دادند


فاقد نظر