بروزرسانی نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلین

237 ١٠:٥٤ ق.ظ
 

در این نسخه تغییرات زیر مشاهده خواهد شد : 

+رفع مشکلات محاسبه مالیات 

+رفع مشکل فلاپی بیمه معوق 

+ امکان ثبت وام و پس انداز فعال با کد قلم تکراری و تاریخ شروع متفاوت

+ گروه مالیاتی "تكليفي (از 1 ريال و بدون پلكاني)" در جدول مالیاتی

+ نمایش پرداختهای حق التدریس و حق مشاوره و ... مشمول مالیات تکلیفی در گزارش رسیدگی مالیاتی

+ امکان تفکیک وضعیت رکوردهای قطع موقت و دائم(می توانید وضعیت رکورد را شخصی سازی نمایید مثلا وضعیت رکورد استعلاجی، انتقال ، فوت، بازنشستگی،استعلاجی و ...)

+امکان اضافه نمودن افراد تحت تکفل پرسنل به سیستم و استفاده از آنها در جاهای مختلف و حتی محاسبات برخی قلمها که به ایشان مربوط هست مثل مهد کودک

+امکان استفاده از سایر فیلدها در قسمت مشخصات پرسنل (عملیات - پرسنلی - تب پرسنل)

+ تغییر الگوی محاسبه حقوق به نسبت همان ماه مربوطه 31 ، 30 و 29 روزه ( حل مشکل کارکرد کمتر از روزهای ماه برای درافتی پرسنل و عدم متضرر شدن کارمند و دولت)

+ فیلد "تاريخ پايان حكم" در حکم و ابلاغ ماهانه به جای صدور حکم قطع اتوماتیک


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر