برنامه بازدید حضوری از واحدهای آی تی

125 ١٠:٢٧ ق.ظ
برنامه حضوري ارزيابي از واحدهاي آي تي   مورخه 99/10/06 الي 99/11/10  
شهرستان نوع  واحد نام واحد ارزیاب تاریخ ارزیابی ايام هفته مسئول فاوا نتایج بازدید
مانه و سملقان بیمارستان  پورسینا حاتمی 99/10/21 یکشنبه شادکامی  
دانشکده فوریتهای پزشکی دانشکده فوریتهای پزشکی یزدانی  
شبکه بهداشت درمان آشخانه یزدانی  
مرکز بهداشت  آشخانه یزدانی  
بجنورد  بیمارستان  امام علی صفایی 99/10/06 شنبه شکیبا  
اورژانس اورژانس صفایی 99/10/07 یکشنبه فخرطه  
معاونت معاونت درمان صفایی 99/10/07 یکشنبه قاسم پور  
فاروج بیمارستان  شهدای فاروج شهسوار 99/10/23 سه شنبه سیاوشی  
شبکه بهداشت درمان فاروج بانژاد  
مرکز بهداشت  فاروج بانژاد  
جاجرم بیمارستان  جواد الائمه (ع)  جاجرم جوادی  99/11/04 شنبه حسینی فر  
شبکه بهداشت درمان جاجرم حسینی فر  
مرکز بهداشت  جاجرم حسینی فر  
گرمه شبکه بهداشت درمان گرمه امامی  
مرکز بهداشت  گرمه امامی  
راز شبکه بهداشت درمان راز و جرگلان هاشمی 99/10/24 چهارشنبه مهری  
مرکز بهداشت  راز و جرگلان مهری  
بجنورد دانشکده بهداشت حصاری 99/10/10 چهارشنبه نادری  
دانشکده پرستاری و مامایی جوارشی 99/10/13 شنبه رحمانی  
دانشکده پزشکی حسینی معصوم 99/10/13 شنبه حاتمی  
دانشکده  دندانپزشکی حصاری 99/10/10 چهارشنبه علیدادیان  
مرکز بهداشت  بجنود حصاری 99/10/20 شنبه کرامتی  
معاونت بهداشت هاشمی 99/10/17 چهارشنبه حسینی  
معاونت  آموزشی حسینی معصوم 99/10/15 دوشنبه خواجه پور  
معاونت  دانشجویی و فرهنگی پورجعفر 99/10/15 دوشنبه محمدنیا  
معاونت  غذا ودارو حسینی معصوم 99/10/27 شنبه علی آبادی  
معاونت  تحقیقات پورجعفر 99/10/22 دوشنبه خسروشاه  
مرکز آزمون مرکز آزمون مجازی باقری 99/10/30 سه شنبه جباری  
کلینیک ویژه کلینیک ویژه جعفرزاده 99/11/05 یکشنبه پناه  
ستاد ستاد دانشگاه( معاونت توسعه و حوزه ریاست) باقری 99/10/13 شنبه    
بجنورد بیمارستان  امام حسن(ع) ره آموز-جعفرزاده 99/11/01 چهارشنبه مهوش  
بیمارستان  امام رضا (ع) شهسوار+ قهرمانی 99/10/15 چهارشنبه سیدی  
بیمارستان  بنت الهدی (س) پورجعفر+ حاتمی 99/10/16 سه شنبه اسدی  
  شیروان بیمارستان  آیت الله هاشمی  ره آموز+ قهرمانی 99/10/29 دوشنبه امجدی  
بیمارستان  امام خمینی(ره) حسن پور  
مرکز آموزش عالی (خوابگاه) شیروان رضایی  
شبکه بهداشت درمان شیروان سرایدار  
مرکز بهداشت  شیروان فخاری  

 


فاقد نظر