انتصاب بعنوان کارمند نمونه

181 ٠:٥ ق.ظ

با توجه به بهبود ارتباطات و توسعه فناوری اطلاعات در سطح شهرستان و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته امسال مفتخر به دریافت لوح و قدردانی بعنوان کارمند نمونه شهرستان در سال 99 گردیده ام به امید موفقیت تمامی همکاران گرامی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر