دوره آموزشی Kaspersky

988 ٩:٣٢ ق.ظ

به اطلاع کلیه کارشناسان فاوا دانشگاه می رساند

دوره آموزشی انتی ویروس  مطابق با نامه شماره99/26/9216 مورخه 28/4/99 برگزار می گردد. کارشناسان حتما نامه فوق الذکر را مطالعه و با امادگی در کلاس حضور داشته باشند

ساعت و تاریخ برگزاری جلسات و سر فصل مطالب


از مجموع 5 رأی

فاقد نظر