جلسه دوم دوره network

852 ٨:٥٠ ق.ظ

جلسه دوم دوره

نام دوره  : Network Skills

مدرس : مهندس بابک شهسوار

جهت اموزش های عملی موارد زیر همراه داشته باشید :

  • کابل شبکه cat 6- cat 5
  • اچار شبکه
  • اچار پانج
  • تستر شبکه و اقلام جعبه ابزار شبکه

ساعت و محل برگزاری دوره 


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر