سامانه سهم (داشبورد آماری دانشگاه) بروزرسانی گردید. 1398/08/30

زیر سیستم مدیریت دیتا مدل پایگاه های داده در سهم ایجاد شد. نمونه آماده و (کد بسته)  این محصول برای پلتفرمی که سامانه سهم بر روی آن گسترش پیدا کرده است، به صورت انحصاری و هزینه بالا در اختیار شرکت اروپایی Korzh قرار دارد و با ماهیت دسترسی این سرویس به تمام زیر ساختهای اطلاعاتی و آماری یک سازمان و شرایط خاص پایگاه داده های دانشگاه منع استفاده از این سرویس بیگانه مطرح می باشد.

با توجه به محدودیت های بالا، تحلیل این زیر سیستم توسط توسعه گر سامانه سهم انجام شد و پس از صرف مدت زمان 3 ماه، هم اکنون این زیر سیستم بر روی سامانه سهم بارگذاری گردیده و در دسترس این سامانه می باشد که در آن نقص های سامانه مشابه خارجی را نیز مرتفع نموده است.

امکانات این سیستم این قابلیت را به داشبورد آماری سهم می دهد تا پایگاه داده های مختلف دانشگاه تحلیل و به صورت یک مدل قابل فهم برای داشبورد آماری سهم تعریف گردند و هسته این سیستم نیز با تحلیل دیاگرام ارتباطات بین موجودیت های پایگاه داده هدف، کوئری موثر جهت استخراج اقلام آماری مورد نظر را در اختیار کاربر (نه الزاما دارای دانش فنی پایگاه داده و حتی آی تی) می گذارد.

چالش استخراج داده های(ثبتی مبنا) آماری دانشگاه های علوم پزشکی همواره از دغدغه های مهم و حل نشده حوزه های آماری می باشد و با اطلاعاتی که هم اکنون در اختیار هستند می توانیم قاطعانه و با افتخار بیان کنیم که داشبورد آماری دانشگاه(سهم) اولین سامانه در بین دانشگاه های علوم پزشکی (حتی سطح یک) است که این قابلیت را دارد تا به راحتی و سهولت اطلاعات آماری مختلف را بروز و با درصد خطای صفر از سامانه های ثبتی مبنای مشترک در بین دانشگا ههای علوم پزشکی(سیب، سما، آذرخش و ...) استخراج  و در خود تجمیع و طبقه بندی نماید.


از مجموع 8 رأی

فاقد نظر