دوره SQL

753 ٧:٣٤ ق.ظ

جلسه دوم  sql در روز دوشنبه مورخ 29/7/98 رأس ساعت 16 برگزار می گردد. از آنجا که جلسه، پروژه محور می باشد شرکت کنندگان در کلاس ملزم به رعایت نکات زیر می باشند:

 1. نیازمندی های اولیه برای حضور در جلسه :
  • نصب 2017 MSSQL و SSMS 2017
  • داشتن امکانات لازم برای برقرای ارتباط صوتی و  desktop sharing .عدم توانایی در برقراری ارتباط به صورت کامل به منزله عدم توانایی در انجام پروژه خواهد بود.
 2. تمرین:  شرکت کنند گان برای روز دوشنبه بایستی یک آموزشگاه زبان انگلیسی را تحلیل و در sql پیاده سازی نمایند. پیاده سازی تمرین فوق برای حضور در جلسه الزامی است.
  • database فوق بایستی به صورت کامل پیاده سازی شده باشد. جداول حاوی داده معنادار باشند.
  • بخشی از پروژه روز دوشنبه شامل اجرای برخی از دستورات روی همین database خواهد بود. بنابراین لازم است شرکت کنندگان تحلیل و تسلط کافی روی شما و داده ی database خود را داشته باشند.
 3. لازم است شرکت کنندگان در جلسه مطالعه و تسلط کافی روی دستورات T-SQl، Function، Job، ،Trigger، Procedure Stored و سایر مطالب اشاره شده در جلسه اول، داشته باشند. بخشی از تمرین هایی که در روز جلسه، شرکت کنندکان ملزم به انجام آن خواهند بود، مرتبط با مفاهیم فوق الذکر می باشد.
 4. از آنجایی که در راستای  پیشبرد اهداف مدیریت محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و به منظور ارزیابی توانمندی همکاران محترم IT، این دوره به صورت پروژه محور برگزار می گردد، شرکت کنندگان می بایست آمادگی لازم برای برقرای اتصال با database های  واحدهای تابعه خویش را در روز جلسه داشته باشند. به طور مثال همکاران فاوای بیمارستان ها لازم است امکانات لازم برای برقرای ارتباط با پایگاه داده HIS بیمارستان های خود را فراهم آورده، تا  امکان انجام بخشی از تمرین های مرتبط با حوزه فعالیتشان را در روز جلسه داشته باشند (نیازی به اتصال به instance های اصلی نمی باشد. آماده داشتن یک نسخه backup از database ها هم برای انجام تمرین کافی خواهد بود).

از مجموع 3 رأی

فاقد نظر