مسئول آمار الکترونیکی

608
  1. بررسی و تسلط به گزارشات سامانه های دانشگاه.
  2. بررسی و تسلط بر داشبورد های مدیریتی دانشگاه.
  3. تسلط کامل بر فیلد های اطلاعاتی دیتا بیس های دانشگاه به منظور واکشی مستقیم اطلاعات از دیتابیس های دانشگاه.

از مجموع 1 رأی

فاقد نظر