مسئول دبیرخانه دانشگاه

715

شرایط:

 1. آشنایی نسبی با موارد آموزشی لینک زیر(ابتدا وارد اتوماسیون شوید و سپس لینک را وارد کنید) 
  1. https://atm.nkums.ac.ir/FarzinSoft/eOrgan/Home/Home_Silver.aspx?SelSoft=746B271D02168914&__sticket=f53712e97004a743216509c29da372b3_10
 2. مسلط به MsSQL  و دستورات SQL زیر
  1. دستور select
  2. دستور انتخاب ستاره
  3. دستور WHERE
  4. عملگر AND
  5. عملگر OR
  6. دستور JOIN
  7. انواع الحاق
  8. دستور ALIAS
  9. دستور UNION
  10. دستور INSERT
  11. دستور UPDATE
  12. دستور UPSERT
  13. دستور DELETE
  14. دستور CREATE TABLE
  15. دستور ALTER TABLE
  16. دستور DROP TABLE  
 3.  مسلط به کار با کنترل پنل سامانه اتوماسیون دبیرخانه (محصول شرکت فرزین).
 4. مسلط به فرم ها و گردش فرم ها در مجموعه تحت مسئولیت.
 5. مسلط به تحلیل و مدلسازی فرایندها
 6. مسلط به تحلیل جداول و فیلدهای پایگاه داده
 7. داشتن روحیه کار تیمی 

وظایف:

 1. برگزاری کلاس های دوره ای برای آموزش روش های نوین دبیرخانه و بایگانی به مسئولان دبیرخانه های دانشگاه.
 2. برگزاری کلاس های دوره ای برای آموزش اتوماسیون دبیرخانه به کاربران و مدیران
 3. جمع آوری کلیه فرم های ساختار تهیه فرایند گردش فرم ها در واحد.
 4. اصلاح فرایند ها متناسب با قوانین و ساختار رایانه ای.
 5. برنامه ریزی برای پشتیبانی از شرایط و حل مشکلات جاری.
 6. نگهداری و پشتیبانی از داده های اتوماسیون دبیرخانه.
 7. برقراری ارتباط بین اتوماسیون دبیرخانه و شبکه دولت.
 8. برنامه ریزی برای استفاده از ماژول های ECE ، SDK، گزارش گیری، تولید فرم، تولید فرایند اتوماسیون دبیرخانه
 9. شناسایی جداول و فیلدهای موجود در پایگاه داده اتوماسیون دبیرخانه
 10. مدیریت و نظارت بر تعداد کاربران فعال در اتوماسیون و لیسانس نرم افزار
 11. نظارت بر استقرار هوشمند
 12. اعمال تغییرات مورد نیاز در سربرگ و قالب چاپ نامه های اداری
 13. اصلاح چارت و سلسله مراتب سازمانی موجود در اتوماسیون دبیرخانه
 14. نظارت و پیگیری فاکتورهای شرکت و مفاد قرارداد فی مابین با شرکت
 15. نظارت و پیگیری و حل مشکلات دبیرخانه هوشمند

از مجموع 2 رأی

فاقد نظر