تیم تحقیق و توسعه

1569

تحقیق به منظور بستر سازی مناسب جهت استفاده از تکتولوژی های روز فناوری اطلاعات در زمینه سلامت، رسالت این تیم میباشد.

اعضای تیم :

مهندس قاضی زاده

مهندس قهرمانیمهندس قاضی زاده

معرفی به همراه لیست پروژه های دردست اجرا

مهندس قهرمانی

معرفی به همراه لیست پروژه های دردست اجرا

سامانه تیکت

سامانه ticketing دانشگاه

سامانه رنکینگ فاوا

نرم ranking پرسنل دانشگاه

آموزش برنامه نویسی همکاران

آموزش تخصصی برنامه نویسی همکاران فاوا دانشگاه به منظور توانمند سازی و تربیت نیروی برنامه نویس در فاوا
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر