تغییر open-e به vsan در ihh (Infrastructure)

 • مسئول :
 • بابک شهسواربابک شهسوار
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/3/17
  • تخمین پایان : 1399/8/12
  • پایان به موقع : 1399/8/12
  • مدت زمان تخمین : 150 روز
  • روز های کاری : 103 روز
  • مدت زمان اجرا : 149 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 40 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • بابک شهسوار : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با توجه به اینکه دیتاسنتر دانشگاه تنها با یک استوریج در حال سرویس دهی می باشد، لطفا نسبت به برآورد قیمت و ارائه لیست تجهیزات مورد نیاز جهت پیاده سازی استوریج جدید به صورت اکتیو اقدام نمایید.1399/2/14یكشنبه - ساعت ١٢:٢٧
  باسلام جهت اکتیو اکتیو جدید و حفظ پسیو به همراه ۱۸ ترابایت فضا جدید قیمت لایسنس ۱۷ هزار دلار نیاز هست.
  درصورت تایید نسبت به برآورد سخت افزار انجام شود
  1399/2/14یكشنبه - ساعت ١٧:٤٢
  دلار 15000 تومن هم در نظر بگیریم میشه حدود 255 میلیون تومن.
  1399/2/15دوشنبه - ساعت ٠:٦
  با این قیمت بهترین راهکار انتقال امام حسن بر روی vsan و تبدیل لایسنس امام حسن به اکتیو و استفاده در دیتاسنتر می باشد.
  1399/2/15دوشنبه - ساعت ٠:١٠
  باز که رسیدین به موردی که شش ماه پبش گفتم (امام حسن اینجا ...)(و دوباره شروع مجدد کار قیمت گرفتن رایزی جهت قبول کردن و باز هم نشدن...)
  البته قیمت به یورو بوده اشتباه تایپی به دلار ...
  مواردی که باید انجام شود رو بفرماید وگرنه تیکت رو ببندم
  1399/2/15دوشنبه - ساعت ٧:٢٤
  لطفا موراد زیر اعلام شود:
  1- نوع و سایز و تعداد لایسنس های فعلی opene بیمارستان امام حسن (ع)
  2- نوع و سایز و تعداد لایسنس های opene دیتاسنتر
  3- تجهیزات + زمان + میزان down time احتمالی جهت انتقال امام حسن (ع) به Vsan
  4- هزینه استفاده لایسنس های بیمارستان امام حسن در دیتاسنتر به صورت اکتیو
  5- تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی استوریج جدید اکتیو در دیتاسنتر ( در ارائه لیست تجهیزات چنانچه تجهیزی موجو می باشد ذکر گردد.)
  1399/2/15دوشنبه - ساعت ٩:٤٤
  #33637
  جدول اکسل برای مقایسه انتخاب یکی از روشهای ارائه استوریج (شامل opene - vsan -storage ) و هزینه و منفعت هر یک از روشهای مذکور آماده شود.
  برگزاری جلسه در ساعت 10 روز یک شنبه در صورت عدم برگزاری در ساعت مذکور در ساعت 15 همان روز برگزار گردد.
  1399/5/11شنبه - ساعت ١٤:٤١
  سلام باید به شرکت ها بگم جدولی اماده کنند .شما هم اگر شرکتی میشناسید بگید اماده کنند من هم به دو سه تا شرکت میگم...1399/5/12یكشنبه - ساعت ٨:٢٧
  #استوریج1399/7/21دوشنبه - ساعت ٨:٣٨
  امروز مجددا جلسه ای با حضور مهندس ره آموز و مهندس باقری جهت تحلیل ساختار انجام شد 1399/7/30چهارشنبه - ساعت ٢٠:٤٣
  #38229
  با توجه به اینکه سخت افزار تهیه نشده و منابع بودجه ای مشخص نیست این پروژه تا پایان سال تمدید یا بسته شود
  1399/5/13دوشنبه - ساعت ٩:٢٧
  لطفا توضیحات بیشتر ارائه دهید1399/5/13دوشنبه - ساعت ١٣:٢٠
  در استعلام خرید تجهیزات قلب مواردم ورد نیاز برای اجرای این پروژه دیده شده بود که متاسفانه خریدی صورت نگرفت1399/5/14سه شنبه - ساعت ٩:٣٠
  با سلام و احترام
  اقدام تا مورخه 99/7/30 تمدید شد.
  1399/5/20دوشنبه - ساعت ١٤:٢٩
  #38323
  جح سلام
  کلیه تیکت های پروژه :
  تغییر open-e به vsan در ihh
  را به پروژه :
  رفع مشکل کمبود ذخیرسازی دیتا سنتر امام حسن (ع)
  منتسب کنید.
  و اطلاع دهید تا پروژه قبلی حذف گردد.
  1399/8/5دوشنبه - ساعت ١٨:٣٠
  زمان پروژه تا دو روز دیگر تمدید شد.
  لطفا نسبت به بستن پروژه اقدام نمایید.
  1399/8/10شنبه - ساعت ٨:٢٧
  #43099
  1(بسته شده) 1399/2/14 12:27:28 - 33637#
  • اقدامات :
  • تغییر open-e به vsan در ihh (Infrastructure)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با توجه به اینکه دیتاسنتر دانشگاه تنها با یک استوریج در حال سرویس دهی می باشد، لطفا نسبت به برآورد قیمت و ارائه لیست تجهیزات مورد نیاز جهت پیاده سازی استوریج جدید به صورت اکتیو اقدام نمایید.

  12.27 ظهر | 14 ارديبهشت 99

  حامد ره اموز (0681919477)

  باسلام جهت اکتیو اکتیو جدید و حفظ پسیو به همراه ۱۸ ترابایت فضا جدید قیمت لایسنس ۱۷ هزار دلار نیاز هست.
  درصورت تایید نسبت به برآورد سخت افزار انجام شود

  17.42 ظهر | 14 ارديبهشت 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  دلار 15000 تومن هم در نظر بگیریم میشه حدود 255 میلیون تومن.

  0.6 صبح | 15 ارديبهشت 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با این قیمت بهترین راهکار انتقال امام حسن بر روی vsan و تبدیل لایسنس امام حسن به اکتیو و استفاده در دیتاسنتر می باشد.

  0.10 صبح | 15 ارديبهشت 99

  حامد ره اموز (0681919477)

  باز که رسیدین به موردی که شش ماه پبش گفتم (امام حسن اینجا ...)(و دوباره شروع مجدد کار قیمت گرفتن رایزی جهت قبول کردن و باز هم نشدن...)
  البته قیمت به یورو بوده اشتباه تایپی به دلار ...
  مواردی که باید انجام شود رو بفرماید وگرنه تیکت رو ببندم

  7.24 صبح | 15 ارديبهشت 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  لطفا موراد زیر اعلام شود:
  1- نوع و سایز و تعداد لایسنس های فعلی opene بیمارستان امام حسن (ع)
  2- نوع و سایز و تعداد لایسنس های opene دیتاسنتر
  3- تجهیزات + زمان + میزان down time احتمالی جهت انتقال امام حسن (ع) به Vsan
  4- هزینه استفاده لایسنس های بیمارستان امام حسن در دیتاسنتر به صورت اکتیو
  5- تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی استوریج جدید اکتیو در دیتاسنتر ( در ارائه لیست تجهیزات چنانچه تجهیزی موجو می باشد ذکر گردد.)

  9.44 صبح | 15 ارديبهشت 99
  2(بسته شده) 1399/5/11 14:41:59 - 38229#
  • اقدامات :
  • تغییر open-e به vsan در ihh (Infrastructure)
  • ضرب العجل : 10:2:0:0 - 1399/5/12 - انجام شده در : 11:48:42:527 - 1399/11/7 عبور از مهلت انجام (1272روز و 17ساعت)
   22074%

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  جدول اکسل برای مقایسه انتخاب یکی از روشهای ارائه استوریج (شامل opene - vsan -storage ) و هزینه و منفعت هر یک از روشهای مذکور آماده شود.
  برگزاری جلسه در ساعت 10 روز یک شنبه در صورت عدم برگزاری در ساعت مذکور در ساعت 15 همان روز برگزار گردد.

  14.41 ظهر | 11 مرداد 99

  حامد ره اموز (0681919477)

  سلام باید به شرکت ها بگم جدولی اماده کنند .شما هم اگر شرکتی میشناسید بگید اماده کنند من هم به دو سه تا شرکت میگم...

  8.27 صبح | 12 مرداد 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  #استوریج

  8.38 صبح | 21 مهر 99

  بابک شهسوار (0941053164)

  امروز مجددا جلسه ای با حضور مهندس ره آموز و مهندس باقری جهت تحلیل ساختار انجام شد

  20.43 ظهر | 30 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/5/13 09:27:05 - 38323#
  • اقدامات :
  • تغییر open-e به vsan در ihh (Infrastructure)

  حامد ره اموز (0681919477)

  با توجه به اینکه سخت افزار تهیه نشده و منابع بودجه ای مشخص نیست این پروژه تا پایان سال تمدید یا بسته شود

  9.27 صبح | 13 مرداد 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  لطفا توضیحات بیشتر ارائه دهید

  13.20 ظهر | 13 مرداد 99

  حامد ره اموز (0681919477)

  در استعلام خرید تجهیزات قلب مواردم ورد نیاز برای اجرای این پروژه دیده شده بود که متاسفانه خریدی صورت نگرفت

  9.30 صبح | 14 مرداد 99

  سیما حسینی معصوم (0681804173)

  با سلام و احترام
  اقدام تا مورخه 99/7/30 تمدید شد.

  14.29 ظهر | 20 مرداد 99
  4(بسته شده) 1399/8/5 18:30:35 - 43099#
  • اقدامات :
  • تغییر open-e به vsan در ihh (Infrastructure)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  سلام
  کلیه تیکت های پروژه :
  تغییر open-e به vsan در ihh
  را به پروژه :
  رفع مشکل کمبود ذخیرسازی دیتا سنتر امام حسن (ع)
  منتسب کنید.
  و اطلاع دهید تا پروژه قبلی حذف گردد.

  18.30 ظهر | 5 آبان 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  زمان پروژه تا دو روز دیگر تمدید شد.
  لطفا نسبت به بستن پروژه اقدام نمایید.

  8.27 صبح | 10 آبان 99