برقراری لینک پشتیبان شهرستانها (Infrastructure)

 • لینک شبکه بهداشت آشخانه آماده است و فقط تنظیم روتینگ جدید اقی مانده است و مقرر گردید تا 99/4/5 تست و تحویل شود. بیمارستان هاشمی شیروان سرویس پشتیبان آماده نکرده است و مقرر گردید مکاتبه شود.
 • مسئول :
 • حامد ره اموزحامد ره اموز
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1398/10/1
  • تخمین پایان : 1399/3/29
  • پایان با تاخیر : 1399/4/31
  • مدت زمان تخمین : 179 روز
  • روز های کاری : 117 روز
  • مدت زمان اجرا : 212 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 21 ساعت/نفر
  • حامد ره اموز : 1 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 1 ساعت/نفر
  • سمیه صفایی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام لطفا در تیکتی جدید درخواست بدین بهم جهت راه اندازی برقراری لینک پشتیبان در صورت قطع شدن خطوط داخلی..1399/3/25یكشنبه - ساعت ٨:٣٦
  #35275
  با سلام و وقت بخیر
  درخواست راه اندازی و برقراری لینک پشتیبان در صورت قطع شدن خطوط داخلی
  با تشکر.
  1399/3/25یكشنبه - ساعت ٩:٤٨
  انجام شده خانم صفایی یک روز ماموریت میان عملیاتی زیر بار بیارند1399/3/25یكشنبه - ساعت ١١:١٣
  بله سرویس vdsl از مخابرات تهیه و فعال شده ، ولی نیاز هست خانم صفایی حضوری تشریف بیارن تنظیماتش رو انجام بدن.
  با تشکر
  1399/3/25یكشنبه - ساعت ١٢:٤٧
  لطفا نامه ای به بیمارستان هاشمی در خصوص تهیه سرویس پشتیبان (فیبر یا مودم 4g) ارسال شود.1399/4/2دوشنبه - ساعت ٩:٢٤
  خانم مهندس صفایی:
  لطفا روتهای شبکه بهداشت آشخانه زده شود و تست گرفته شود .
  آموزشهای لازم هم داده شود.
  1399/4/2دوشنبه - ساعت ٩:٢٥
  لینک پشتیبان آشخانه با مدیریت مهندس ره آموز تست شد و خروجی لازم گرفته شد
  آموزش لازم در خصوص روت نوشتن ها به خانم آلخانیان داده شد
  1399/4/8یكشنبه - ساعت ١٠:٥١
  #35284
  ما با سلام لطفا جهت بکاپ اینترنت اقدامات مورد نیاز را بفرمائید.
  1399/4/3سه شنبه - ساعت ١٠:٤٣
  با سلام لطفا یک اینترنت یا اینترانت جدا تهیه کنید بعد پیام بدین 1399/4/3سه شنبه - ساعت ١١:٤٧
  ما مودم سیمکارتی داریم
  1399/4/7شنبه - ساعت ١١:٥١
  روی یک پورت خالی سرور مودم رو متصل کنید1399/4/8یكشنبه - ساعت ٨:١٧
  اطلاع بدینننننن1399/4/10سه شنبه - ساعت ٨:٥٥
  #35773
  گزارش نهایی مربوط به اقدام "لینک پشتیبان برای شهرستانها" ارائه نمایید.1399/4/8یكشنبه - ساعت ٩:٧
  لینک پشتیبان آشخانه راه اندازی شد1399/4/8یكشنبه - ساعت ١٠:٥٢
  فاروج بیمارستان راه انداری شده تست گرفته . بیمارستان امام خمینی شیروان راه اندازی شده تست هم گرفته اما نیاز به اصلاح سویچنگ دارد. اشخانه مرکز بهداشت تمام تست راه اندازی.بیمارستان اشخانه تست گرفته شده به نظرم اما adsl قطعه.1399/4/8یكشنبه - ساعت ١١:٧
  با واحدهایی که لینک پشتیبان آنها راه اندازی و تست شده است مکاتبه شود و به آنها اعلام شود که از متصل بودن و شارژ کافی سرویس خود همیشه اطمینان داشته باشند.1399/4/8یكشنبه - ساعت ١٥:٣٨
  خانم مهندس صفایی :
  لطفا بررسی شود و راهکار مناسب انتخاب شود.
  1399/4/14شنبه - ساعت ١٣:٥١
  برای بیمارستان هاشمی بررسی شود امکان استفاده از کارت جدید بر روی سرور وجود دارد یا خیر
  در صورت مثبت بودن پارت نامبر اعلام شود.
  1399/4/14شنبه - ساعت ١٤:١٠
  #36033
  1(بسته شده) 1399/3/25 08:36:10 - 35275#
  • اقدامات :
  • برقراری لینک پشتیبان شهرستانها (زیرساخت)

  حامد ره اموز (0681919477)

  با سلام لطفا در تیکتی جدید درخواست بدین بهم جهت راه اندازی برقراری لینک پشتیبان در صورت قطع شدن خطوط داخلی..

  8.36 صبح | 25 خرداد 99
  2(بسته شده) 1399/3/25 09:48:47 - 35284#
  • اقدامات :
  • برقراری لینک پشتیبان شهرستانها (زیرساخت)

  مهدی یزدانی (5240049327)

  با سلام و وقت بخیر
  درخواست راه اندازی و برقراری لینک پشتیبان در صورت قطع شدن خطوط داخلی
  با تشکر.

  9.48 صبح | 25 خرداد 99

  حامد ره اموز (0681919477)

  انجام شده خانم صفایی یک روز ماموریت میان عملیاتی زیر بار بیارند

  11.13 صبح | 25 خرداد 99

  مهدی یزدانی (5240049327)

  بله سرویس vdsl از مخابرات تهیه و فعال شده ، ولی نیاز هست خانم صفایی حضوری تشریف بیارن تنظیماتش رو انجام بدن.
  با تشکر

  12.47 ظهر | 25 خرداد 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  لطفا نامه ای به بیمارستان هاشمی در خصوص تهیه سرویس پشتیبان (فیبر یا مودم 4g) ارسال شود.

  9.24 صبح | 2 تير 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  خانم مهندس صفایی:
  لطفا روتهای شبکه بهداشت آشخانه زده شود و تست گرفته شود .
  آموزشهای لازم هم داده شود.

  9.25 صبح | 2 تير 99

  سمیه صفایی (0829442571)

  لینک پشتیبان آشخانه با مدیریت مهندس ره آموز تست شد و خروجی لازم گرفته شد
  آموزش لازم در خصوص روت نوشتن ها به خانم آلخانیان داده شد

  10.51 صبح | 8 تير 99
  3(بسته شده) 1399/4/3 10:43:53 - 35773#
  • اقدامات :
  • برقراری لینک پشتیبان شهرستانها (زیرساخت)
  ما

  مهدی امجدی (0829772316)

  با سلام لطفا جهت بکاپ اینترنت اقدامات مورد نیاز را بفرمائید.

  10.43 صبح | 3 تير 99

  حامد ره اموز (0681919477)

  با سلام لطفا یک اینترنت یا اینترانت جدا تهیه کنید بعد پیام بدین

  11.47 صبح | 3 تير 99
  ما

  مهدی امجدی (0829772316)

  مودم سیمکارتی داریم

  11.51 صبح | 7 تير 99

  حامد ره اموز (0681919477)

  روی یک پورت خالی سرور مودم رو متصل کنید

  8.17 صبح | 8 تير 99

  حامد ره اموز (0681919477)

  اطلاع بدینننننن

  8.55 صبح | 10 تير 99
  4(بسته شده) 1399/4/8 09:07:28 - 36033#
  • اقدامات :
  • برقراری لینک پشتیبان شهرستانها (زیرساخت)

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  گزارش نهایی مربوط به اقدام "لینک پشتیبان برای شهرستانها" ارائه نمایید.

  9.7 صبح | 8 تير 99

  سمیه صفایی (0829442571)

  لینک پشتیبان آشخانه راه اندازی شد

  10.52 صبح | 8 تير 99

  حامد ره اموز (0681919477)

  فاروج بیمارستان راه انداری شده تست گرفته . بیمارستان امام خمینی شیروان راه اندازی شده تست هم گرفته اما نیاز به اصلاح سویچنگ دارد. اشخانه مرکز بهداشت تمام تست راه اندازی.بیمارستان اشخانه تست گرفته شده به نظرم اما adsl قطعه.

  11.7 صبح | 8 تير 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با واحدهایی که لینک پشتیبان آنها راه اندازی و تست شده است مکاتبه شود و به آنها اعلام شود که از متصل بودن و شارژ کافی سرویس خود همیشه اطمینان داشته باشند.

  15.38 ظهر | 8 تير 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  خانم مهندس صفایی :
  لطفا بررسی شود و راهکار مناسب انتخاب شود.

  13.51 ظهر | 14 تير 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  برای بیمارستان هاشمی بررسی شود امکان استفاده از کارت جدید بر روی سرور وجود دارد یا خیر
  در صورت مثبت بودن پارت نامبر اعلام شود.

  14.10 ظهر | 14 تير 99