برگزاری جلسات روسا بیمارستان ها با شرکت HIS (نرم افزار)

 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/3/13
  • تخمین پایان : 1399/5/22
  • پایان به موقع : 1399/5/22
  • مدت زمان تخمین : 72 روز
  • روز های کاری : 49 روز
  • مدت زمان اجرا : 71 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 28 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام پیرو جلسه برگزار شده با بیمارستان بنت الهدی لطفا گزارش مشکلات اعلام شده و رفع شده را ارائه نمایید1399/3/20سه شنبه - ساعت ٨:٢٩
  لطفا گزارش در قالب نامه رسمی به بیمارستان و شرکت ارسال گردد1399/3/21چهارشنبه - ساعت ١٠:٦
  #35021
  با سلام پیرو جلسه برگزار شده با بیمارستان بنت الهدی لطفا نامه ای برای سازمان بیمه سلامت جهت بیان مشکلات موجود در سامانه رز تهیه گردد.1399/3/20سه شنبه - ساعت ٨:٣٣
  چکار کردی من که نامه ندیدم؟1399/3/21چهارشنبه - ساعت ١٠:٧
  #35023
  با سلام لطفا نامه برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس ریاست بیمارستان پورسینا و شرکت تهیه و ارسال گردد تاریخ برگزاری جلسه شنبه مورخ 24/3/991399/3/20سه شنبه - ساعت ٨:٣٥
  سلام برای ساعت11 روز یک شنبه
  1399/3/20سه شنبه - ساعت ١٠:٢٩
  #35025
  با سلام
  لطفا نامه برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس با رئیس و مدیر بیمارستان امام حسن و شرکت تهیه و ارسال گردد زمان برگزاری جلسه یکشنبه 1/4/99
  1399/3/27سه شنبه - ساعت ٧:٣٩
  #35427
  با سلام لطفا در قسمت ماموریت های ویژه یک مجموعه جهت گزارش جلسات رفع اشکال با شرکت قراردهید به این صورت که مشخص باشد هر بیمارستان چه تعداد مشکل بیان کرده اند چه تعداد رفع شده است و چه تعداد وابسته به ورژن جدید می باشد1399/4/3سه شنبه - ساعت ٨:١١
  #35740
  با سلام لطفا با توجه به صحبت های انجام شده با مهندس غازیانی در خصوص جلسات برگزار شده با روسای بیمارستان ها حتما هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسه با یکی از بیمارستان ها در روز دوشنبه برنامه ریزی گردد. پیشنهاد بیمارستان آیت الله هاشمی1399/4/21شنبه - ساعت ٨:١٤
  #36765
  با سلام لطفا پیرو جلسات برگزار شده با روسای بیمارستان ها جلسه ای برای روز دوشنبه مورخ 31/04/99 با بیمارستان جوادالائمه برگزار نمایید. توضیحات لازم را به مسئول فاوا ارائه نمایید تا آمادگی کامل در جلسه را داشته باشند.1399/4/25چهارشنبه - ساعت ١٢:٣٤
  #37122
  لطفا گزارش جلسات برگزار شده با بیمارستان ها در خصوص تعداد مشکلات مطرح شده و حل شده و زمانبندی آن ها در قالب فایل اکسل تهیه نمایید.1399/4/31سه شنبه - ساعت ٨:٣٨
  فایل مربوطه
  1399/4/31سه شنبه - ساعت ٩:١٦
  لطفا به صورت مشخص بیان شود که کدام ها حل شده و کدام ها باقی مانده من از دیدن فایل به این موضوع نرسیدم1399/4/31سه شنبه - ساعت ١٠:١٩
  با سلام
  فایل نتیجه مشکلات بیمارستانها بحضور ارسال می گردد.
  1399/5/4شنبه - ساعت ٧:٤٠
  #37344
  با سلام لطفا پروژه جلسات HIS با روسای بیمارستان ها را یکهفته دیگر تمدید کنید طبق برنامه ریزی قرار بود این هفته تمام شود ولی با توجه به برنامه به روزرسانی نرم افزار در این هفته که نامه آن را نیز شرکت ارسال کرده بود، این هفته جلسه برگزار نگردید.1399/5/8چهارشنبه - ساعت ٩:١٥
  #37990
  با سلام
  لطفا برنامه ریزی لازم جهت برگزاری جلسه با روسای بیمارستان های امام خمینی شیروان و امام رضا با شرکت در هفته آینده را انجام دهید و نامه آن را ارسال نمایید.
  1399/5/8چهارشنبه - ساعت ١١:٥
  #38017
  با سلام لطفا پروژه جلسات HIS با روسای بیمارستان ها را با توجه به برنامه آپدیت و بروزرسانی شرکت که یکسری مشکلات جدید به وجود آمد و شرکت در حال رفع آن ها است با توجه به درخواست شرکت و بیمارستان ها این هفته برگزار نشد. لطفا یکهفته دیگر تمدید نمایید.1399/5/13دوشنبه - ساعت ١٣:٢١
  با سلام به مدت یک هفته تمدید شد.1399/5/13دوشنبه - ساعت ١٣:٣٩
  #38364
  با سلام
  جلسات بیان مشکلات HIS توسط روسا به شرکت امروز آخرین جلسه آن برگزار شد با بیمارستان امام رضا
  گزارشات آن نیز شنبه خدمت شما ارائه می گردد کما اینکه شرکت طی نامه به شماره وارده 10778 گزارش زمانبندی رفع مشکلات در قالب پکیج های شرکت ارائه کرده است
  1399/5/22چهارشنبه - ساعت ١٣:٣٢
  #38979
  1(بسته شده) 1399/3/20 08:29:25 - 35021#
  • اقدامات :
  • برگزاری جلسات روسا بیمارستان ها با شرکت HIS (نرم افزار)
  • ضرب العجل : 0:0:0:0 - 1399/3/21 - انجام شده در : 13:5:16:887 - 1399/12/25 عبور از مهلت انجام (1225روز و 23ساعت)
   14%

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام پیرو جلسه برگزار شده با بیمارستان بنت الهدی لطفا گزارش مشکلات اعلام شده و رفع شده را ارائه نمایید

  8.29 صبح | 20 خرداد 99

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  لطفا گزارش در قالب نامه رسمی به بیمارستان و شرکت ارسال گردد

  10.6 صبح | 21 خرداد 99
  2(بسته شده) 1399/3/20 08:33:22 - 35023#
  • اقدامات :
  • برگزاری جلسات روسا بیمارستان ها با شرکت HIS (نرم افزار)
  • ضرب العجل : 14:1:0:0 - 1399/3/20 - انجام شده در : 13:5:2:813 - 1399/12/25 عبور از مهلت انجام (1225روز و 23ساعت)
   37%

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام پیرو جلسه برگزار شده با بیمارستان بنت الهدی لطفا نامه ای برای سازمان بیمه سلامت جهت بیان مشکلات موجود در سامانه رز تهیه گردد.

  8.33 صبح | 20 خرداد 99

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  چکار کردی من که نامه ندیدم؟

  10.7 صبح | 21 خرداد 99
  3(بسته شده) 1399/3/20 08:35:16 - 35025#
  • اقدامات :
  • برگزاری جلسات روسا بیمارستان ها با شرکت HIS (نرم افزار)
  • ضرب العجل : 14:0:0:0 - 1399/3/20 - انجام شده در : 13:4:43:67 - 1399/12/25 عبور از مهلت انجام (1225روز و 23ساعت)
   36%

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام لطفا نامه برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس ریاست بیمارستان پورسینا و شرکت تهیه و ارسال گردد تاریخ برگزاری جلسه شنبه مورخ 24/3/99

  8.35 صبح | 20 خرداد 99
  4(بسته شده) 1399/3/27 07:39:52 - 35427#
  • اقدامات :
  • برگزاری جلسات روسا بیمارستان ها با شرکت HIS (نرم افزار)
  • ضرب العجل : 14:0:0:0 - 1399/3/27 - انجام شده در : 8:5:31:43 - 1399/4/3 عبور از مهلت انجام (1490روز و 4ساعت)
   1950%

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام
  لطفا نامه برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس با رئیس و مدیر بیمارستان امام حسن و شرکت تهیه و ارسال گردد زمان برگزاری جلسه یکشنبه 1/4/99

  7.39 صبح | 27 خرداد 99
  5(بسته شده) 1399/4/3 08:11:31 - 35740#
  • اقدامات :
  • برگزاری جلسات روسا بیمارستان ها با شرکت HIS (نرم افزار)
  • ضرب العجل : 14:0:0:0 - 1399/4/4 - انجام شده در : 1:0:0:283 - 1399/4/14 عبور از مهلت انجام (1479روز و 11ساعت)
   644%

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام لطفا در قسمت ماموریت های ویژه یک مجموعه جهت گزارش جلسات رفع اشکال با شرکت قراردهید به این صورت که مشخص باشد هر بیمارستان چه تعداد مشکل بیان کرده اند چه تعداد رفع شده است و چه تعداد وابسته به ورژن جدید می باشد

  8.11 صبح | 3 تير 99
  6(بسته شده) 1399/4/21 08:14:01 - 36765#
  • اقدامات :
  • برگزاری جلسات روسا بیمارستان ها با شرکت HIS (نرم افزار)
  • ضرب العجل : 14:0:0:0 - 1399/4/21 - انجام شده در : 1:0:0:613 - 1399/4/24 عبور از مهلت انجام (1469روز و 11ساعت)
   13%

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام لطفا با توجه به صحبت های انجام شده با مهندس غازیانی در خصوص جلسات برگزار شده با روسای بیمارستان ها حتما هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسه با یکی از بیمارستان ها در روز دوشنبه برنامه ریزی گردد. پیشنهاد بیمارستان آیت الله هاشمی

  8.14 صبح | 21 تير 99
  7(بسته شده) 1399/4/25 12:34:40 - 37122#
  • اقدامات :
  • برگزاری جلسات روسا بیمارستان ها با شرکت HIS (نرم افزار)
  • ضرب العجل : 14:0:0:0 - 1399/4/25 - انجام شده در : 1:0:0:247 - 1399/4/29 عبور از مهلت انجام (1464روز و 11ساعت)
   86%

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام لطفا پیرو جلسات برگزار شده با روسای بیمارستان ها جلسه ای برای روز دوشنبه مورخ 31/04/99 با بیمارستان جوادالائمه برگزار نمایید. توضیحات لازم را به مسئول فاوا ارائه نمایید تا آمادگی کامل در جلسه را داشته باشند.

  12.34 ظهر | 25 تير 99
  8(بسته شده) 1399/4/31 08:38:50 - 37344#
  • اقدامات :
  • برگزاری جلسات روسا بیمارستان ها با شرکت HIS (نرم افزار)
  • ضرب العجل : 15:0:0:0 - 1399/4/31 - انجام شده در : 13:3:34:533 - 1399/12/25 عبور از مهلت انجام (1225روز و 23ساعت)
   10%

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  لطفا گزارش جلسات برگزار شده با بیمارستان ها در خصوص تعداد مشکلات مطرح شده و حل شده و زمانبندی آن ها در قالب فایل اکسل تهیه نمایید.

  8.38 صبح | 31 تير 99

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  لطفا به صورت مشخص بیان شود که کدام ها حل شده و کدام ها باقی مانده من از دیدن فایل به این موضوع نرسیدم

  10.19 صبح | 31 تير 99

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  با سلام
  فایل نتیجه مشکلات بیمارستانها بحضور ارسال می گردد.

  7.40 صبح | 4 مرداد 99
  9(بسته شده) 1399/5/8 09:15:30 - 37990#
  • اقدامات :
  • برگزاری جلسات روسا بیمارستان ها با شرکت HIS (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام لطفا پروژه جلسات HIS با روسای بیمارستان ها را یکهفته دیگر تمدید کنید طبق برنامه ریزی قرار بود این هفته تمام شود ولی با توجه به برنامه به روزرسانی نرم افزار در این هفته که نامه آن را نیز شرکت ارسال کرده بود، این هفته جلسه برگزار نگردید.

  9.15 صبح | 8 مرداد 99
  10(بسته شده) 1399/5/8 11:05:43 - 38017#
  • اقدامات :
  • برگزاری جلسات روسا بیمارستان ها با شرکت HIS (نرم افزار)
  • ضرب العجل : 14:0:0:0 - 1399/5/8 - انجام شده در : 13:42:31:10 - 1399/5/8 عبور از مهلت انجام (1454روز و 22ساعت)
   16%

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام
  لطفا برنامه ریزی لازم جهت برگزاری جلسه با روسای بیمارستان های امام خمینی شیروان و امام رضا با شرکت در هفته آینده را انجام دهید و نامه آن را ارسال نمایید.

  11.5 صبح | 8 مرداد 99
  11(بسته شده) 1399/5/13 13:21:09 - 38364#
  • اقدامات :
  • برگزاری جلسات روسا بیمارستان ها با شرکت HIS (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام لطفا پروژه جلسات HIS با روسای بیمارستان ها را با توجه به برنامه آپدیت و بروزرسانی شرکت که یکسری مشکلات جدید به وجود آمد و شرکت در حال رفع آن ها است با توجه به درخواست شرکت و بیمارستان ها این هفته برگزار نشد. لطفا یکهفته دیگر تمدید نمایید.

  13.21 ظهر | 13 مرداد 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام به مدت یک هفته تمدید شد.

  13.39 ظهر | 13 مرداد 99
  12(بسته شده) 1399/5/22 13:32:15 - 38979#
  • اقدامات :
  • برگزاری جلسات روسا بیمارستان ها با شرکت HIS (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام
  جلسات بیان مشکلات HIS توسط روسا به شرکت امروز آخرین جلسه آن برگزار شد با بیمارستان امام رضا
  گزارشات آن نیز شنبه خدمت شما ارائه می گردد کما اینکه شرکت طی نامه به شماره وارده 10778 گزارش زمانبندی رفع مشکلات در قالب پکیج های شرکت ارائه کرده است

  13.32 ظهر | 22 مرداد 99