طراحی فرم الکترونیک مهندسی مشاغل (E-Form)

 • شامل 3 فرم و فرایند درخواست پایه و ارشد برای ستاد - درخواست پایه و ارشد برای واحدها - درخواست خبره و عالی برای تمامی دانشگاه
 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/3/13
  • تخمین پایان : 1399/3/27
  • پایان به موقع : 1399/3/26
  • مدت زمان تخمین : 14 روز
  • روز های کاری : 10 روز
  • مدت زمان اجرا : 13 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 30 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 1 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  سلام لطفا فرم و فرایند مهندسی مشاغل تکمیل گردد و گزارش لازم ارائه گردد1399/3/25یكشنبه - ساعت ٨:٩
  سه فرآیند با نام های 1)فرآیند ارتقاء طبقات ، رتبه پایه و ارشد تفویض شده 2)ارتقاء طبقات ، ارتقاء رتبه خبره و عالی 3)فرآیند ارتقاء طبقات ، رتبه پایه و ارشد تفویض شده ستاد دانشگاه به همراه شش قالب چاپ طراحی و بارگذاری گردید.
  1399/3/26دوشنبه - ساعت ١١:٣٦
  اتمام عملیات
  1399/3/26دوشنبه - ساعت ١١:٣٦
  #35270
  لطفا طی نامه به آقای دکتر آل طه اتمام فرایند و شروع عملیات تست را اعلام نمایید و یک جلسه جهت ارائه و آموزش به خانم مسافرتی تدارک ببینید1399/3/27سه شنبه - ساعت ٧:٣٧
  جلسه در مورخهذ 99/03/31 برگزار گرید . شرح تغییرات خواسته شده http://fava.nkums.ac.ir/Category/340801399/4/3سه شنبه - ساعت ١٠:٥٩
  #35425
  ام با سلام و احترام خدمت سرکار خانم مهندس پورجعفر
  1- لطفا عبارت"عنوان سازمانی در قرار داد فعلی"در صورتجلسات ارتقاء طبقات و رتبه ها اضافه گردد.
  2- گزارش گیری تعداد ارتقاء طبقات و ارتقاء رتبه های شغلی اعم از پایه ، ارشد ، خبره و عالی انجام شده به تفکیک واحد حتی الامکان در سامانه فعال گردد.
  1399/3/31شنبه - ساعت ١٢:٢١
  #35562
  ام با سلام و احترام ، در خصوص صورتجلسه ارتقاء طبقات زمانی که برای فرد اطلاعات وارد می کنیم ردیف 5 در سامانه آلارم می دهد که در صورت قراردادی بودن آن ردیف کامل شود . در صورتی که فرد ثبت نام کننده رسمی است و نباید چنین آلارمی بدهد.
  همچنین حداقل ساعت آموزشی نیز آلارم می دهد که وارد شود
  1399/4/3سه شنبه - ساعت ١٠:٤٣
  #35771
  ام با سلام و عرض ادب ، در خصوص صورتجلسات الکتونیکی خانم رزازان مجوز ورود ندارند .
  همچنین آقای دکتر شاکری بعد از امضای الکترونیکی نمی توانند ارجاع دهند سیستم خطا می زند
  1399/4/4چهارشنبه - ساعت ١٠:٩
  #35839
  ام سلام علیکم ، میانگین نمرات ارزشیابی جهت خانم وحدانی بعد از ورود اطلاعات در سامانه عدد به میلیون نشان می دهد. و خطا می دهد1399/4/4چهارشنبه - ساعت ١١:٥٦
  #35869
  ام با سلام و احترام خانم مهندس پورجعفر ، خانم نادری مسئول منابع انسانی شیروان در اتوماسیون مجوز ورود اطلاعات جهت انجام صورتجلسات را ندارند1399/4/8یكشنبه - ساعت ٨:٥٦
  با سلام . مشکل حل شد1399/4/9دوشنبه - ساعت ١٠:٣٣
  #36030
  ام با عرض سلام لطفا میانگین نمره ارزشیابی در صورتجلسات اصلاح گردد زیرا یک عدد میلیونی می دهد.1399/4/9دوشنبه - ساعت ١٠:١٥
  مشکل برطرف گردید1399/4/9دوشنبه - ساعت ١١:٣٧
  #36112
  1(بسته شده) 1399/3/25 08:09:08 - 35270#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک مهندسی مشاغل (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  سلام لطفا فرم و فرایند مهندسی مشاغل تکمیل گردد و گزارش لازم ارائه گردد

  8.9 صبح | 25 خرداد 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  سه فرآیند با نام های 1)فرآیند ارتقاء طبقات ، رتبه پایه و ارشد تفویض شده 2)ارتقاء طبقات ، ارتقاء رتبه خبره و عالی 3)فرآیند ارتقاء طبقات ، رتبه پایه و ارشد تفویض شده ستاد دانشگاه به همراه شش قالب چاپ طراحی و بارگذاری گردید.

  11.36 صبح | 26 خرداد 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  اتمام عملیات

  11.36 صبح | 26 خرداد 99
  2(بسته شده) 1399/3/27 07:37:50 - 35425#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک مهندسی مشاغل (نرم افزار)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  لطفا طی نامه به آقای دکتر آل طه اتمام فرایند و شروع عملیات تست را اعلام نمایید و یک جلسه جهت ارائه و آموزش به خانم مسافرتی تدارک ببینید

  7.37 صبح | 27 خرداد 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  جلسه در مورخهذ 99/03/31 برگزار گرید . شرح تغییرات خواسته شده http://fava.nkums.ac.ir/Category/34080

  10.59 صبح | 3 تير 99
  3(بسته شده) 1399/3/31 12:21:54 - 35562#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام و احترام خدمت سرکار خانم مهندس پورجعفر
  1- لطفا عبارت"عنوان سازمانی در قرار داد فعلی"در صورتجلسات ارتقاء طبقات و رتبه ها اضافه گردد.
  2- گزارش گیری تعداد ارتقاء طبقات و ارتقاء رتبه های شغلی اعم از پایه ، ارشد ، خبره و عالی انجام شده به تفکیک واحد حتی الامکان در سامانه فعال گردد.

  12.21 ظهر | 31 خرداد 99
  4(بسته شده) 1399/4/3 10:43:23 - 35771#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام و احترام ، در خصوص صورتجلسه ارتقاء طبقات زمانی که برای فرد اطلاعات وارد می کنیم ردیف 5 در سامانه آلارم می دهد که در صورت قراردادی بودن آن ردیف کامل شود . در صورتی که فرد ثبت نام کننده رسمی است و نباید چنین آلارمی بدهد.
  همچنین حداقل ساعت آموزشی نیز آلارم می دهد که وارد شود

  10.43 صبح | 3 تير 99
  5(بسته شده) 1399/4/4 10:09:50 - 35839#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام و عرض ادب ، در خصوص صورتجلسات الکتونیکی خانم رزازان مجوز ورود ندارند .
  همچنین آقای دکتر شاکری بعد از امضای الکترونیکی نمی توانند ارجاع دهند سیستم خطا می زند

  10.9 صبح | 4 تير 99
  6(بسته شده) 1399/4/4 11:56:14 - 35869#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  سلام علیکم ، میانگین نمرات ارزشیابی جهت خانم وحدانی بعد از ورود اطلاعات در سامانه عدد به میلیون نشان می دهد. و خطا می دهد

  11.56 صبح | 4 تير 99
  7(بسته شده) 1399/4/8 08:56:09 - 36030#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با سلام و احترام خانم مهندس پورجعفر ، خانم نادری مسئول منابع انسانی شیروان در اتوماسیون مجوز ورود اطلاعات جهت انجام صورتجلسات را ندارند

  8.56 صبح | 8 تير 99
  8(بسته شده) 1399/4/9 10:15:08 - 36112#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک مهندسی مشاغل (نرم افزار)
  ام

  اکرم مسافرتی کلاتی (0681984120)

  با عرض سلام لطفا میانگین نمره ارزشیابی در صورتجلسات اصلاح گردد زیرا یک عدد میلیونی می دهد.

  10.15 صبح | 9 تير 99