طراحی فرم الکترونیک ماموریت (E-Form)

 • بر اساس فرایند اظهار شده توسط مدیریت پشتیبانی طراحی اصلی فرایند نیاز به زمان بیشتری دارد
 • مسئول :
 • سید سعید جوادی بیهقیسید سعید جوادی بیهقی
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/3/13
  • تخمین پایان : 1399/3/19
  • پایان به موقع : 1399/3/18
  • مدت زمان تخمین : 6 روز
  • روز های کاری : 4 روز
  • مدت زمان اجرا : 5 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 75 ساعت/نفر
  • سید سعید جوادی بیهقی : 8 ساعت/نفر
  • نرگس پورجعفر : 43 ساعت/نفر
  • اشرف ژاله : 24 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام و صبح بخیر . مجموعه مورد نیاز جهت غیرفعال شدن 314541399/4/1یكشنبه - ساعت ٩:١٣
  #35591
  با سلام
  با توجه به اینکه در فرآیند ماموریت اداری داخل استان مسیر ارجاعات در قسمت مسئول مالی و امور عمومی واحد نیاز به جا به جایی وجود دارد، خواهشمند است اقدام لازم مبذول نمایید
  1399/6/4سه شنبه - ساعت ١٠:٠
  با سلام . تغییرات خواسته شده در فرم و فرآیند اعمال گردید.1399/6/10دوشنبه - ساعت ٨:١٦
  #39625
  سلام لطفا آخرین وضعیت فرایند ماموریت الکترونیکی را بررسی نمایید و امروز جهت ارائه گزارش آمادگی داشته باشید.1399/7/7دوشنبه - ساعت ٧:٥٤
  با سلام.. تمامی مطالب بر روی سایت فاوا بارگذاری شده است.1399/7/7دوشنبه - ساعت ٩:٦
  با سلام لطفا گزارش آخرین وضعیت استفاده از فرم ماموریت طراحی شده در اتوماسیون دبیرخانه را را از آقای مصطفائیان مسئول دبیرخانه الکترونیکی بخواهید.
  همچنین گزارش لازم در خصوص جلساتی که برای نحوه تشخیص معاونت های تخصصی در فرایند را ارائه نمایند.
  در ضمن اگر پیشنهاد یا مواردی در خصوص اصلاح و یا تغییر در فرم و فرایند لازم است جهت اجرای بهتر و موفقیت آمیز فرایند را ارائه نمایند تا تغییرات اعمال شود.
  1399/7/8سه شنبه - ساعت ٢٢:١٠
  #41206
  با سلام
  لطفا گزارش آخرین وضعیت استفاده از فرم ماموریت طراحی شده در اتوماسیون دبیرخانه را ارائه نمایید. همچنین گزارش لازم در خصوص جلساتی که برای نحوه تشخیص معاونت های تخصصی در فرایند را ارائه نمایید.
  در ضمن اگر پیشنهاد یا مواردی در خصوص اصلاح و یا تغییر در فرم و فرایند لازم است را ارائه نمایید تا تغییرات اعمال شود.
  1399/7/8سه شنبه - ساعت ٢٢:١٢
  به آقای مصطفائیان اراجاع داده شد تا گزارش لازم را ارائه نمایند.1399/7/8سه شنبه - ساعت ٢٢:٥٢
  #41372
  با سلام خدمت مهندس حیدرپور مدیر محترم فاوا دانشگاه
  در خصوص فرم ماموریت نکاتی مد نظر است که به اطلاع جنابعالی برسانم:
  1. علی رغم جلسات متعددی که گذاشته شد و فرم و فرایند طی نامه به شماره 7907 و در جلسه 9/4/99 به مدیریت محترم پشتیبانی تحویل داده شد هنوز استفاده آنچنانی از فرم مذکور در اتوماسیون نمیشود.
  2. در جلسه مذکور مقرر شد که معاونت های تخصصی هر واحد از دانشگاه جهت پیاده سازی فرایند به گروه فرایندساز ارائه شود که هیچ موردی به ما ارائه نشده است.
  3. این گلایه مندی وجود دارد که بارها جلسات متعدد برای استفاده از این فرم گذاشته شده است اما متاسفانه هیچ بازخوردی به سمت گروه ما برای بهبود و توسعه فرایند نمی اید و همچنین اینکه بالاخره ما متوجه نشدیم که خروجی نهایی جلسات متعدد در این خصوص به کجا رسید و این باعث سردرگمی ما شده است.
  4. فرم و فرایندهای دیگری از جمله فرایند درخواست کالا از انبار، درخواست خرید، ارتقا رتبه و طبقه کارکنان، صورتجلسه احتساب سنوات کارکنان قراردادی و ... با توجه به اینکه میتوان گفت پیچیدگی آن برابر با فرایند ماموریت می باشد با توجه به همکاری خوب صاحبان فرایند در اتوماسیون طراحی و در حال استفاده می باشد اما ماموریت اداری هر دفعه سراغ آن می رویم روز از نو و روزی از نو!!!!! همه چیز بایستی از ابتدا شروع شود.
  5. فرم و فرایند مذکور چندین بار توسط تیم فرایند ساز تهیه شد ولی هر دفعه به دلیل ارائه نشدن فرایند یکپارچه و دقیق تغییرات اساسی در ان به وجود آمد که باعث اتلاف وقت و منابع شده است.
  1399/7/8سه شنبه - ساعت ٢٢:٤٥
  #41373
  1(بسته شده) 1399/4/1 09:13:19 - 35591#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک ماموریت (نرم افزار)

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام و صبح بخیر . مجموعه مورد نیاز جهت غیرفعال شدن 31454

  9.13 صبح | 1 تير 99
  2(بسته شده) 1399/6/4 10:00:25 - 39625#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک ماموریت (E-Form)

  جعفر مصطفائیان (0682368644)

  با سلام
  با توجه به اینکه در فرآیند ماموریت اداری داخل استان مسیر ارجاعات در قسمت مسئول مالی و امور عمومی واحد نیاز به جا به جایی وجود دارد، خواهشمند است اقدام لازم مبذول نمایید

  10.0 صبح | 4 شهريور 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام . تغییرات خواسته شده در فرم و فرآیند اعمال گردید.

  8.16 صبح | 10 شهريور 99
  3(بسته شده) 1399/7/7 07:54:48 - 41206#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک ماموریت (E-Form)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  سلام لطفا آخرین وضعیت فرایند ماموریت الکترونیکی را بررسی نمایید و امروز جهت ارائه گزارش آمادگی داشته باشید.

  7.54 صبح | 7 مهر 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  با سلام.. تمامی مطالب بر روی سایت فاوا بارگذاری شده است.

  9.6 صبح | 7 مهر 99

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام لطفا گزارش آخرین وضعیت استفاده از فرم ماموریت طراحی شده در اتوماسیون دبیرخانه را را از آقای مصطفائیان مسئول دبیرخانه الکترونیکی بخواهید.
  همچنین گزارش لازم در خصوص جلساتی که برای نحوه تشخیص معاونت های تخصصی در فرایند را ارائه نمایند.
  در ضمن اگر پیشنهاد یا مواردی در خصوص اصلاح و یا تغییر در فرم و فرایند لازم است جهت اجرای بهتر و موفقیت آمیز فرایند را ارائه نمایند تا تغییرات اعمال شود.

  22.10 ظهر | 8 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/7/8 22:12:59 - 41372#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک ماموریت (E-Form)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام
  لطفا گزارش آخرین وضعیت استفاده از فرم ماموریت طراحی شده در اتوماسیون دبیرخانه را ارائه نمایید. همچنین گزارش لازم در خصوص جلساتی که برای نحوه تشخیص معاونت های تخصصی در فرایند را ارائه نمایید.
  در ضمن اگر پیشنهاد یا مواردی در خصوص اصلاح و یا تغییر در فرم و فرایند لازم است را ارائه نمایید تا تغییرات اعمال شود.

  22.12 ظهر | 8 مهر 99

  نرگس پورجعفر (0670116157)

  به آقای مصطفائیان اراجاع داده شد تا گزارش لازم را ارائه نمایند.

  22.52 ظهر | 8 مهر 99
  5(بسته شده) 1399/7/8 22:45:10 - 41373#
  • اقدامات :
  • طراحی فرم الکترونیک ماموریت (E-Form)

  سید سعید جوادی بیهقی (0639819591)

  با سلام خدمت مهندس حیدرپور مدیر محترم فاوا دانشگاه
  در خصوص فرم ماموریت نکاتی مد نظر است که به اطلاع جنابعالی برسانم:
  1. علی رغم جلسات متعددی که گذاشته شد و فرم و فرایند طی نامه به شماره 7907 و در جلسه 9/4/99 به مدیریت محترم پشتیبانی تحویل داده شد هنوز استفاده آنچنانی از فرم مذکور در اتوماسیون نمیشود.
  2. در جلسه مذکور مقرر شد که معاونت های تخصصی هر واحد از دانشگاه جهت پیاده سازی فرایند به گروه فرایندساز ارائه شود که هیچ موردی به ما ارائه نشده است.
  3. این گلایه مندی وجود دارد که بارها جلسات متعدد برای استفاده از این فرم گذاشته شده است اما متاسفانه هیچ بازخوردی به سمت گروه ما برای بهبود و توسعه فرایند نمی اید و همچنین اینکه بالاخره ما متوجه نشدیم که خروجی نهایی جلسات متعدد در این خصوص به کجا رسید و این باعث سردرگمی ما شده است.
  4. فرم و فرایندهای دیگری از جمله فرایند درخواست کالا از انبار، درخواست خرید، ارتقا رتبه و طبقه کارکنان، صورتجلسه احتساب سنوات کارکنان قراردادی و ... با توجه به اینکه میتوان گفت پیچیدگی آن برابر با فرایند ماموریت می باشد با توجه به همکاری خوب صاحبان فرایند در اتوماسیون طراحی و در حال استفاده می باشد اما ماموریت اداری هر دفعه سراغ آن می رویم روز از نو و روزی از نو!!!!! همه چیز بایستی از ابتدا شروع شود.
  5. فرم و فرایند مذکور چندین بار توسط تیم فرایند ساز تهیه شد ولی هر دفعه به دلیل ارائه نشدن فرایند یکپارچه و دقیق تغییرات اساسی در ان به وجود آمد که باعث اتلاف وقت و منابع شده است.

  22.45 ظهر | 8 مهر 99