آموزش نحوه تغییرات پارامتر های مالی HIS (سواد رایانه ای)

 • سرفصل های اقتصاد درمان آموزش توسط شرکت انجام شود. - توسط مهندس حیدرپور مدیریت شود.
 • مسئول :
 • مهدی قاسم پورمهدی قاسم پور
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/3/13
  • تخمین پایان : 1399/11/15
  • پایان با تاخیر : 1400/8/1
  • مدت زمان تخمین : 247 روز
  • روز های کاری : 169 روز
  • مدت زمان اجرا : 508 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 2 ساعت/نفر
  • مهدی قاسم پور : 1 ساعت/نفر
  • سیدحسن هاشمی علیزاده : 1 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام و احترام
  در خصوص جلسه آموزشی با تدریس مهندس انصاری سه جلسه آموزشی بصورت ویدیو کنفرانس برای بیمارستان امام علی برگزار گردید اما با دستور اقتصاد درمان معاونت درمان جناب آقای اهنگری به علت عدم اطلاع و هماهنگی با اینجانب از حضور کارکنان اقتصاد درمان در جلسات آموزشی جلوگیری بعمل آمد.
  طی صحبتی ک با آقای آهنگری شد ایشان فرمودند که اگر احساس نیاز به آموزش بود واحد اقتصاد درمان معاونت درمان کلاسهای آموزشی لازم را برگزار میکند.
  با توجه به توضیحات گفته شده لطفا اقدام بسته شود.
  1399/5/21سه شنبه - ساعت ١٣:١٩
  #38900
  نامه به اقای اهنگری ارجاع داده شد و ایشان شفاها اعلام نمودند نیاز به اموزش ندارند
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٢:٤٩
  جح جناب آقای مهندس قاسم پور گرامی
  حضرتعالی بعنوان مدیر فاو حوزه درمان و تجربه بالایی که در این خصوص دارید، اگر صلاح نمی دانید که این اتفاق بیفتد با دکتر بیانی بعنوان ذینفع موضوع صحبت کنید و نتیجه را تحت عنوان پاسخ به همان نامه به بنده اطلاع دهید.
  1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٢:٥٢
  #40705
  با سلام با دکتر بیانی صحبت شد و موافقت ایشان جهت برگزاری آموزش پرسنل اقتصاد درمان گرفته شد.1399/7/16چهارشنبه - ساعت ١٢:٥٠
  #41939
  با سلام
  زمانبندی اموزش در سامانه بارگذاری شد
  1399/7/29سه شنبه - ساعت ١٠:٥٨
  #42703
  http://fava.nkums.ac.ir/Category/338131399/7/29سه شنبه - ساعت ١١:١
  #42704
  شروع کلاسها رو با دکتر اهنگری هماهنگ کرده و مراتب اطلاع داده خواهد شد.1399/7/29سه شنبه - ساعت ١١:٣
  #42705
  باسلام کلاسها برگزار گردید و نمرات تمام پرسنل اقتصاد درمان بطور پیش فرض صفر داده شد در ادرسhttps://fava.nkums.ac.ir/Category/33812 بارگذاری گردید.
  در صورت امکان اتمام پروژه رو بزنید.
  1399/12/16شنبه - ساعت ١١:٥٩
  جح زحمت بکش موارد زیر را انجام بده:
  - برای هر بیمارستان بصورت جدا نامه ای ارسال کن و لیست نمرات همکاران آن را ابلاغ کنید (با امضای من)
  - در متن نامه گزارشی از برنامه انجام شده را بیان کنید
  - یک زمان برای آزمون مجدد انتخاب کن و در متن نامه منبع آموزش روی سایت فاوا و زمان برگزاری مجدد آزمون را مشخص کنید
  1399/12/17یكشنبه - ساعت ١٨:١٢
  باسلام لطفا فردی که مسئولیت گرفتن آزمون را بر عهده می گیرد به اینجانب معرفی فرمایید.1400/4/16چهارشنبه - ساعت ١١:٣٦
  #52929
  1(بسته شده) 1399/5/21 13:19:28 - 38900#
  • اقدامات :
  • آموزش نحوه تغییرات پارامتر های مالی his (سواد رایانه ای)

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  با سلام و احترام
  در خصوص جلسه آموزشی با تدریس مهندس انصاری سه جلسه آموزشی بصورت ویدیو کنفرانس برای بیمارستان امام علی برگزار گردید اما با دستور اقتصاد درمان معاونت درمان جناب آقای اهنگری به علت عدم اطلاع و هماهنگی با اینجانب از حضور کارکنان اقتصاد درمان در جلسات آموزشی جلوگیری بعمل آمد.
  طی صحبتی ک با آقای آهنگری شد ایشان فرمودند که اگر احساس نیاز به آموزش بود واحد اقتصاد درمان معاونت درمان کلاسهای آموزشی لازم را برگزار میکند.
  با توجه به توضیحات گفته شده لطفا اقدام بسته شود.

  13.19 ظهر | 21 مرداد 99
  2(بسته شده) 1399/6/30 08:09:17 - 40705#
  • اقدامات :
  • آموزش نحوه تغییرات پارامتر های مالی his (سواد رایانه ای)

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  نامه به اقای اهنگری ارجاع داده شد و ایشان شفاها اعلام نمودند نیاز به اموزش ندارند

  12.49 ظهر | 13 مهر 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  جناب آقای مهندس قاسم پور گرامی
  حضرتعالی بعنوان مدیر فاو حوزه درمان و تجربه بالایی که در این خصوص دارید، اگر صلاح نمی دانید که این اتفاق بیفتد با دکتر بیانی بعنوان ذینفع موضوع صحبت کنید و نتیجه را تحت عنوان پاسخ به همان نامه به بنده اطلاع دهید.

  12.52 ظهر | 13 مهر 99
  3(بسته شده) 1399/7/16 12:50:43 - 41939#
  • اقدامات :
  • آموزش نحوه تغییرات پارامتر های مالی his (سواد رایانه ای)

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  با سلام با دکتر بیانی صحبت شد و موافقت ایشان جهت برگزاری آموزش پرسنل اقتصاد درمان گرفته شد.

  12.50 ظهر | 16 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/7/29 10:58:23 - 42703#
  • اقدامات :
  • آموزش نحوه تغییرات پارامتر های مالی his (سواد رایانه ای)

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  با سلام
  زمانبندی اموزش در سامانه بارگذاری شد

  10.58 صبح | 29 مهر 99
  5(بسته شده) 1399/7/29 11:01:27 - 42704#
  • اقدامات :
  • آموزش نحوه تغییرات پارامتر های مالی his (سواد رایانه ای)
  6(بسته شده) 1399/7/29 11:03:22 - 42705#
  • اقدامات :
  • آموزش نحوه تغییرات پارامتر های مالی his (سواد رایانه ای)

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  شروع کلاسها رو با دکتر اهنگری هماهنگ کرده و مراتب اطلاع داده خواهد شد.

  11.3 صبح | 29 مهر 99
  7(بسته شده) 1399/12/16 11:59:29 - 52929#
  • اقدامات :
  • آموزش نحوه تغییرات پارامتر های مالی his (سواد رایانه ای)

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  باسلام کلاسها برگزار گردید و نمرات تمام پرسنل اقتصاد درمان بطور پیش فرض صفر داده شد در ادرسhttps://fava.nkums.ac.ir/Category/33812 بارگذاری گردید.
  در صورت امکان اتمام پروژه رو بزنید.

  11.59 صبح | 16 اسفند 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  زحمت بکش موارد زیر را انجام بده:
  - برای هر بیمارستان بصورت جدا نامه ای ارسال کن و لیست نمرات همکاران آن را ابلاغ کنید (با امضای من)
  - در متن نامه گزارشی از برنامه انجام شده را بیان کنید
  - یک زمان برای آزمون مجدد انتخاب کن و در متن نامه منبع آموزش روی سایت فاوا و زمان برگزاری مجدد آزمون را مشخص کنید

  18.12 ظهر | 17 اسفند 99

  مهدی قاسم پور (0682388157)

  باسلام لطفا فردی که مسئولیت گرفتن آزمون را بر عهده می گیرد به اینجانب معرفی فرمایید.

  11.36 صبح | 16 تير 00